Sofia Nilsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 333
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sofia.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:SoU1 20 december 2018 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2018/19:SoU3 11 december 2018 Ny lag om tobak och liknande produkter
Debatt om förslag 2018/19:SoU4 7 november 2018 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Allmänpolitisk debatt 18 october 2018 Sjukvård och välfärdsfrågor

med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson båda C med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla investeringsstödet till ett


Utskottsberedning: 2018/19:SoU14

Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Hedersrelaterat förtryck i skolan

Motion 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson båda C Hedersrelaterat förtryck i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skollagen bör förtydligas samt att skolverkets rekommendationer bör ses över på detta område och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. C Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiet strävar efter


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 91 kB)

Vård- och omsorgsfrågor

Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. C Vård- och omsorgsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge patienten rätt att välja slutenvård i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:SoU12 2018/19:SoU13 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 95 kB)

Förbättra trygghetssystemet

Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2419 av Sofia Nilsson C Förbättra trygghetssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen så att styrelseuppdrag som faktureras genom aktiebolag betraktas som näringsverksamhet och inte inkomst av tjänst för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2018/19:2715 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2715 av Sofia Nilsson C Minskat regelkrångel för besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera arbetet med kompetensförsörjning och regelförenklingar för företag inom besöksnäringen och kontinuerligt redovisa


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2715 av Sofia Nilsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2715 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 70 kB)

Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. C Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU9 2018/19:FiU25 2018/19:FiU26 2018/19:FiU34 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:NU13 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:TU4 2018/19:UbU11

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 153 kB)

Gasutvinning

Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson båda C Gasutvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige med hänvisning till försiktighetsprincipen bör införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:NU11

Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson båda C Behovet av förvaltande allmän jakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förvaltande och allmän jakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturens resurser


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)