Sofia Fölster(Mod)

Sofia Fölster (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 321
Title Ekonom.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864320
Email sofia.folster[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Småskalig vattenkraft

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1248 Småskalig vattenkraft av Sofia Fölster (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att fortsatt värna den svenska småskaliga vattenkraften krävs handlingskraft. Både stora och småskaliga vattenkraftverk har på grund av fördröjda beslut, i enlighet med Vattenverksamhetsutredningen, i dag oklara

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Läskskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1240 Läskskatt av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statsrådet Gabriel Wikström har i flera medier uttalat att regeringen nu öppnar för möjligheten att införa en skatt på läsk eller socker. Till Sveriges Radio sa statsrådet att läskskatt "kan vara en väg att gå" och att den nya

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M) (pdf, 74 kB)

Regelkrångel för företag

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:419 Regelkrångel för företag av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Om fler ska få ett jobb att gå till är det därför angeläget att det blir enklare att starta och driva företag i Sverige. Trots

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelkrångel för företag

Ökat regelkrångel för företag

Skriftlig fråga 2016/17:1053 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1053 Ökat regelkrångel för företag av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Skops undersökning från våren 2016 visade att 29 procent av de tillfrågade företagarna upplever att det har blivit krångligare snarare än enklare att driva företag i Sverige. Jämfört med

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1053 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Nyanlända som byter namn för att få arbete

Skriftlig fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1033 Nyanlända som byter namn för att få arbete av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik är cirka fyra procent av alla inrikes födda i Sverige arbetslösa, medan motsvarande siffra för utrikes födda är 22 procent.

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) (pdf, 78 kB)

Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1007 Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Kärnkraften är i dag nödvändig för att säkerställa en trygg elförsörjning året runt för både industri och privatpersoner. För att säkerställa en effektiv drift krävs hög expertis inom kärnteknikområdet.

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Ryska rör i Karlshamn

Skriftlig fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1006 Ryska rör i Karlshamn av Sofia Fölster (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Trots ett försämrat säkerhetsläge i Östersjöområdet och fortsatt oro i vårt närområde valde den socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen i Karlshamn att upplåta Karlshamns hamn för att tillåta lastning av de

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M) (pdf, 68 kB)

Avskaffande av tillståndsplikt för dans

Skriftlig fråga 2016/17:820 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:820 Avskaffande av tillståndsplikt för dans av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För snart ett år sedan tillkännagav riksdagen att regeringen borde avskaffa danstillståndet. Trots detta har ingen utredning initierats eller andra åtgärder vidtagits från regeringens sida som riksdagen

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:820 av Sofia Fölster (M) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatta ansträngningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings-


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 163 kB)