Sofia Fölster(Mod)

Sofia Fölster (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 321
Title Ekonom.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864320
Email sofia.folster[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Ökat regelkrångel för företag

Skriftlig fråga 2016/17:1053 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1053 Ökat regelkrångel för företag av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Skops undersökning från våren 2016 visade att 29 procent av de tillfrågade företagarna upplever att det har blivit krångligare snarare än enklare att driva företag i Sverige. Jämfört med

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1053 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Nyanlända som byter namn för att få arbete

Skriftlig fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1033 Nyanlända som byter namn för att få arbete av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik är cirka fyra procent av alla inrikes födda i Sverige arbetslösa, medan motsvarande siffra för utrikes födda är 22 procent.

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) (pdf, 78 kB)

Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1007 Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Kärnkraften är i dag nödvändig för att säkerställa en trygg elförsörjning året runt för både industri och privatpersoner. För att säkerställa en effektiv drift krävs hög expertis inom kärnteknikområdet.

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Ryska rör i Karlshamn

Skriftlig fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1006 Ryska rör i Karlshamn av Sofia Fölster (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Trots ett försämrat säkerhetsläge i Östersjöområdet och fortsatt oro i vårt närområde valde den socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen i Karlshamn att upplåta Karlshamns hamn för att tillåta lastning av de

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M) (pdf, 68 kB)

Avskaffande av tillståndsplikt för dans

Skriftlig fråga 2016/17:820 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:820 Avskaffande av tillståndsplikt för dans av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För snart ett år sedan tillkännagav riksdagen att regeringen borde avskaffa danstillståndet. Trots detta har ingen utredning initierats eller andra åtgärder vidtagits från regeringens sida som riksdagen

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:820 av Sofia Fölster (M) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatta ansträngningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings-


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 1 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 93 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 164 kB)

Utvisning på grund av regelkrångel

Skriftlig fråga 2016/17:155 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:155 Utvisning på grund av regelkrångel av Sofia Fölster (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Det senaste halvåret har det kommit allt fler rapporter om utländska medborgare som sökt sig till Sverige för att arbeta och skapa sig ett nytt liv men som i stället tvingas lämna

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:155 av Sofia Fölster (M) (pdf, 79 kB)

Åtgärder kring Postnord

Skriftlig fråga 2016/17:135 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:135 Åtgärder kring Postnord av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Under hösten har det framkommit att bristerna inom Postnord aldrig har varit större. Mängder av människor har berättat om brev som inte kommer fram, paket som slås sönder och räkningar som bara

Inlämnad: 2016-10-17 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:135 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Statens försäljning av SAS

Skriftlig fråga 2016/17:134 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:134 Statens försäljning av SAS av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Regeringen har nyligen aviserat att det statliga ägandet i SAS ska minska. 19 miljoner stamaktier som motsvarar närmare 6 procent av det svenska statliga ägandet ska säljas, vilket minskar

Inlämnad: 2016-10-17 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:134 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)