Sofia Fölster(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 321
Title Ekonom.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864320
Email sofia.folster[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:580 av Sofia Fölster (M) 28 september 2017 Rekrytering av internationell kompetens
Interpellationsdebatt 2016/17:495 av Sofia Fölster (M) 31 august 2017 Saudiarabien i FN:s kvinnokommission
Interpellationsdebatt 2016/17:472 av Christian Holm Barenfeld (M) 31 august 2017 Saudiarabien och FN:s jämställdhetsarbete
Interpellationsdebatt 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Surrogatmoderskap i Sverige

Life science och medtech

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra


Utskottsberedning: NU UbU 2017/18:FiU30

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Granskningen av svenska högskolor

Motion 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M) Granskningen av svenska högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Universitetskanslersämbetet överta granskningen av svenska högskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M) (pdf, 65 kB)

Höjt fribelopp

Motion 2017/18:2978 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) Höjt fribelopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja fribeloppet för studerande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att exkludera sommarmånaderna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) Medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige skyndsamt bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en orolig värld där säkerhetsläget


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) (pdf, 58 kB)

Delta militärt i kampen mot Isil/Daish

Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) Delta militärt i kampen mot Isil/Daish Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska göra mer, även militärt, för att bekämpa Isil/Daish och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Tillåt mentolcigaretter igen

Motion 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M) Tillåt mentolcigaretter igen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter tillåta smaksatta cigaretter i Sverige efter 2020 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade i


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M) (pdf, 60 kB)

Underlätta för digitala vårdcentraler

Motion 2017/18:2992 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2992 av Sofia Fölster (M) Underlätta för digitala vårdcentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur etableringen av digitala vårdcentraler kan underlättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2992 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2992 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Legalisera surrogatmoderskap

Motion 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M) Legalisera surrogatmoderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera surrogatmoderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den utredning som tillsattes under förra mandatperioden


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2977 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2977 av Sofia Fölster (M) Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker innan nuvarande mandatperiod är slut och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2977 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2977 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Alkoholhaltiga drycker i butik

Motion 2017/18:2974 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2974 av Sofia Fölster (M) Alkoholhaltiga drycker i butik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av drycker med en alkoholhalt upp till 6 procent i detaljhandeln och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2974 av Sofia Fölster (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2974 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)