Sofia Fölster(Mod)

Sofia Fölster (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 321
Title Ekonom.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864320
Email sofia.folster[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Surrogatmoderskap i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Incitament att jobba
Interpellationsdebatt 2016/17:419 av Sofia Fölster (M) 21 april 2017 Regelkrångel för företag
Debatt om förslag 2016/17:NU14 29 march 2017 Energipolitik

Rekrytering av internationell kompetens

Interpellation 2016/17:580 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:580 Rekrytering av internationell kompetens av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Möjligheten för svenska företag att rekrytera medarbetare med den kompetens som företaget behöver är avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och tillväxt. När kompetensen

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-09-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:580 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Brott mot företagare

Skriftlig fråga 2016/17:1623 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1623 Brott mot företagare av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Trygghet och säkerhet är viktiga beståndsdelar i det lokala företagsklimatet, men ny statistik från Svenskt Näringsliv pekar på att företagare i Sverige känner en ökad oro för brottslighet. Bedrägerier

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1623 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB)

Trygghetssystem för företagare

Skriftlig fråga 2016/17:1608 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1608 Trygghetssystem för företagare av Sofia Fölster (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Trygghet för företagare och entreprenörer är en grundförutsättning för att fler människor ska våga ta steget och starta en egen verksamhet. Den första tiden, när den nya verksamheten ska

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1608 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:1476 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1476 Gårdsförsäljning av alkohol av Sofia Fölster (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I södra Europa är gårdsförsäljning av lokalt producerade varor en viktig del av landsbygdens näringsliv och intäkter. Även gårdsförsäljning av öl och vin har blivit ett naturligt inslag för besöksnäringen

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1476 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Besöksnäringens förutsättningar

Skriftlig fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1420 Besöksnäringens förutsättningar av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Besöksnäringen bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, ger skatteintäkter till statskassan och stärker vårt land som ett attraktivt resmål. De senaste tio åren har hotell- och restaurangbranschen

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Incitament att jobba

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:521 Incitament att jobba av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) DN rapporterade den 11 maj om att jobbklyftan blir allt djupare. Samtidigt som arbetslösheten är låg bland svenskfödda stiger nu arbetslösheten bland utrikes födda. 123 kommuner

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament att jobba

Surrogatmoderskap i Sverige

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:517 Surrogatmoderskap i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har medierna uppmärksammat att många par som har svårt att få barn åker utomlands för att ta hjälp av en surrogatmoder. De tvingas då ofta betala hundratusentals kronor bara för att bli föräldrar.

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Surrogatmoderskap i Sverige

Saudiarabien i FN:s kvinnokommission

Interpellation 2016/17:495 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:495 Saudiarabien i FN:s kvinnokommission av Sofia Fölster (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women) grundades 1946 och är en funktionell kommitté med ansvar för frågor kring jämställdhet och kvinnors rättigheter och med fokus

Inlämnad: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:495 av Sofia Fölster (M) (pdf, 80 kB)

Skattehöjningar för företag

Skriftlig fråga 2016/17:1276 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1276 Skattehöjningar för företag av Sofia Fölster (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har i samband med vårbudgeten aviserat ytterligare höjda skatter för både enskilda hushåll och företag. Närmare en och en halv miljon hushåll får betala mer i skatt med regeringens politiska

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1276 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Lottning eller valfrihet i skolan

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:466 Lottning eller valfrihet i skolan av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Svensk skola står inför stora utmaningar. Alltför många elever når inte målen, kunskapsnivån är för låg och det är brist på duktiga lärare. Den 20 april 2017 presenterade Skolkommissionen, vars uppgift

Inlämnad: 2017-04-21 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)