Sofia Damm(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 258
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865051
Email sofia.damm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2016-12-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17

Said and done

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 129 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 125 kB)

En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap

Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för en ambitiös strategi för hur det östliga partnerskapet ska utvecklas, ta


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 98 kB)

Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att stå upp för frihandel, fortsätta att riva handelshinder och samtidigt


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 94 kB)

Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU SfU SoU

Motion 2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Utveckla relationen till Tyskland

Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) Utveckla relationen till Tyskland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU-samarbetet bör intensifiera samarbetet med Tyskland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU NU UbU

Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Kristdemokraternas förslag till anslag för


Utskottsberedning: 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)

Polisen

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsvillkor och lön för poliser i yttre tjänst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 145 kB)

Terrorism

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU KU UU

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ringa stöld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)