Shadiye Heydari (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Göteborg
Title Enhetschef.
Born 1967

Current assignments

 • No assignments since 2017-07-27

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-07-27
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 – 2017-07-27

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-14 och statsrådsersättare 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14. Suppleant socialutskottet 10-14, civilutskottet 14- och utrikesutskottet 14-. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
 • Utbildning

  Social omsorgsexamen, Mittuniversitetet i Sundsvall, slutår 96. Fördjupningskurs i socialt arbete, Göteborgs universitet 98-99.

Said and done

Akutsjukvården i Göteborgsområdet

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S)

Interpellation 2016/17:234 Akutsjukvården i Göteborgsområdet av Shadiye Heydari (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Vittnesuppgifterna är många om att allt inte står rätt till på akutmottagningarna i Göteborgsområdet. Några exempel: Personal på akuten på Sahlgrenska mår dåligt, skriver flera fackliga skyddsombud

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akutsjukvården i Göteborgsområdet

Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan

Skriftlig fråga 2016/17:464 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2016/17:464 Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan av Shadiye Heydari (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under flera år har afghanska barn och ungdomar utgjort merparten av de ensamkommande flyktingbarnen till Sverige. Under 2015, när Turkiet öppnade sina gränser från angränsande

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:464 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 78 kB)

Avrättningar i Iran

Skriftlig fråga 2016/17:318 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2016/17:318 Avrättningar i Iran av Shadiye Heydari (S) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Enligt FN har under de senaste månaderna antalet avrättningar i Iran ökat dramatiskt, samtidigt som regimen trappat upp pressen på politiska fångar. Regimen förtrycker olika etniska grupper, till exempel kurder,

Inlämnad: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:318 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 79 kB)

Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) Farledsfördjupning i Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs hamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Barn i behov av personlig assistans

Motion 2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S) Barn i behov av personlig assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över rutinerna gällande barn i behov av personlig assistans och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 61 kB)

Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer

Motion 2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari båda S Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga landsting och regioner verkar för att det finns vårdprogram för kvinnor med bröstcancer som


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari (båda S) (pdf, 63 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de mest utsatta grupperna i översynen av framtidens pensionssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äldrefattigdomen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)