Serkan Köse(SocDem)

Serkan Köse (SocDem)

Tjänstledig ersättare

Party
Constituency Stockholm County, Bench 0
Title Pol.mag
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864469
Email serkan.kose[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-09-01 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2017-04-01 – 2017-08-31
  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-03-31
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25

Said and done

Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Om kvinnlig könsstympning

Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) Om kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bistånd för att motverka kvinnlig könsstympning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar

Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ersättning för advokater

Motion 2016/17:1611 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1611 av Serkan Köse (S) Ersättning för advokater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över hur advokaters redovisning av arbetade timmar i en rättsutredning kan förbättras och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1611 av Serkan Köse (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1611 av Serkan Köse (S) (pdf, 55 kB)

Jobb för dem som saknar högre utbildning

Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:23 Jobb för dem som saknar högre utbildning av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för dem som saknar högre utbildning