Sara-Lena Bjälkö(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 307
Title Företagare/Undersköterska.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sara-lena.bjalko[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-05-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan att gälla från den 1 januari 2018 och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 107 kB) Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 178 kB)

Skydd mot taxibrottsligheten

Motion 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD) Skydd mot taxibrottsligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare ska ske oftare, striktare och säkrare och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 64 kB)

Grön omsorg

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grön


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Ändrad praxis för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas minst två veckors marginal


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Sänkning av gränsen för fri abort

Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Sänkning av gränsen för fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Förebyggande arbete för att minska antalet aborter

Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet i Sverige och att utifrån


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Hästnäringen - kultur, fritid och näring

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Hästnäringen – kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hästnäringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Spel som kulturform

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) Spel som kulturform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna och formerna för ett institut på spelområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1 2017/18:SkU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)