Sara-Lena Bjälkö(SweDem)

Sara-Lena Bjälkö (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 307
Title Företagare/Undersköterska.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sara-lena.bjalko[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-05-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 15 june 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU6 18 may 2017 Spel- och folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:KrU8 22 march 2017 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2016/17:CU10 22 march 2017 Familjerätt

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktning för kulturarvspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör redovisa hur Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Scenkonst

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2016/17:2422 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2422 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2422 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2422 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) (pdf, 62 kB)

Tunnelbygget i Varberg

Motion 2016/17:2403 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2403 av Sara-Lena Bjälkö (SD) Tunnelbygget i Varberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tunnelbygget i Varberg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Då det genom mätningar framkommit att det är hälsofarligt att


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2403 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2403 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD) Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om representation från motorhobbyn och dess verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU14

Motion 2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Hästar i trafiken

Motion 2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD) Hästar i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning kring hästar i trafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man ger sig ut med häst i trafiken finns det en


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 58 kB)

Översyn samt renovering av vägnätet i Halland

Motion 2016/17:2370 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2370 av Sara-Lena Bjälkö (SD) Översyn samt renovering av vägnätet i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om berörda vägar i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan man klart se att vägarna 153–154


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2370 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2370 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 58 kB)

Skydd mot taxibrottsligheten

Motion 2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD) Skydd mot taxibrottsligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare ska ske oftare, striktare och


Utskottsberedning: 2016/17:TU13

Motion 2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 68 kB)