Sara Karlsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County
Title Socionom
Born 1985

Current assignments

 • No assignments since 2018-05-14

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-05-14
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2016-09-29 – 2018-05-14
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2016-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2018-05-01 – 2018-05-14
  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-01-21
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2015-05-22
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2014-10-14 – 2018-05-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14 och 16- och skatteutskottet 14-16. Suppleant kulturutskottet 10-14 och EU-nämnden 14-16. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-15 och Riksdagens överklagandenämnd 14-.
 • Föräldrar

  Socialsekreterarna Kurt Karlsson och Evy Karlsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Eskilstuna, slutår 03. Komvux, Eskilstuna, slutår 07. Socionomprogrammet, Mälardalens högskola/Örebro universitet, slutår 11.
 • Anställningar

  Ombudsman, SSU Sörmland 07. Vårdbiträde, Sörmlands läns landsting 08-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman, Eskilstuna tingsrätt 07-09. Nämndeman, Svea hovrätt 09-10.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna 08. Ledamot, stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna, 09, vice ordförande 09-10.

Said and done

Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Sörmland är stor.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Hbt i hela världen

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. S Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Förändrade omstruktureringsbehov

Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. S Förändrade omstruktureringsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra variabler för resurstilldelning av omstruktureringsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Fler än två vårdnadshavare

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. S Fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet stjärnfamiljer


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Ökad konkurrens för högre byggnadstakt och lägre priser på bostäder

Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2664 av Sara Karlsson S Ökad konkurrens för högre byggnadstakt och lägre priser på bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att starta ett statligt byggbolag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) (pdf, 68 kB)

Hbtq-flyktingar

Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. S Hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medverkande av hbtq-specialist vid asylutredningar där detta åberopats som grund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. S Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till olika organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällslivet med offentlig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Inför ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lagstiftning bygger i dag på en så kallad binär könsuppfattning. Det


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Fördelning av yrkeshögskoleutbildningar

Motion 2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. S Fördelning av yrkeshögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över instruktionerna till Myndigheten för yrkeshögskolan så att arbetsmarknadsläget regionalt och kommunalt beaktas än mer vid


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)