Sanne Lennström (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 117
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email sanne.lennstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2017-04-24 – 2017-12-31
  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-04-23
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14- (statsrådsersättare 141003-). Suppleant justitieutskottet 14-, kulturutskottet 14- och utbildningsutskottet 14-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-.

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 24 may 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:JuU25 25 april 2018 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Debatt om förslag 2017/18:JuU17 19 april 2018 Våldsbrott och brottsoffer
Frågestund 15 march 2018 Frågestund

Hantering av mobiler i skolan

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) Hantering av mobiler i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra lärarnas och rektorernas möjlighet att hantera mobiltelefoner i sina klassrum och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 64 kB)

Vikten av förskoleverksamhet

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Vikten av förskoleverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 60 kB)

Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (pdf, 62 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

En infrastruktur för kunskapsregionen Uppsala län

Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) En infrastruktur för kunskapsregionen Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre fungerande vägar och järnvägar


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 68 kB)

Idrottsbibliotek

Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) Idrottsbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samverkan med SKL ta fram nationella riktlinjer för införandet av idrottsbibliotek i landets samtliga kommuner och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 61 kB)

Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att all undervisning i svenska skolan utgår från läroplanen, kursplanerna och är icke-konfessionell


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier

Motion 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) Samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (pdf, 62 kB)

Treterminssystem på högskolor och universitet

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Treterminssystem på högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 62 kB)

Lärande för hållbar utveckling

Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) Lärande för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta möjligheten att sträva efter att Sverige ska bli ett föregångsland i ESD och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 68 kB)