Saila Quicklund(Mod)

Saila Quicklund (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 311
Title Konsult
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866131
Email saila.quicklund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2012-10-14
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2012-10-15 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU4 22 march 2017 Civila samhället
Interpellationsdebatt 2016/17:342 av Saila Quicklund (M) 21 march 2017 Ett oberoende antidopningsarbete
Interpellationsdebatt 2016/17:341 av Saila Quicklund (M) 21 march 2017 Straff för dopningsbrott
Interpellationsdebatt 2016/17:340 av Saila Quicklund (M) 17 march 2017 Uppföljning av polisen

Fjärrstyrd flygledning

Skriftlig fråga 2016/17:1107 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:1107 Fjärrstyrd flygledning av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen genomför nu något som kritiker kallar för en omvänd regionalpolitik, när man föreslår att flygledningen på flygplatser som Östersund ska fjärrstyras från Arlanda. Ett sådant förslag är uppseendeväckande,

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1107 av Saila Quicklund (M) (pdf, 75 kB)

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Skriftlig fråga 2016/17:1034 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:1034 Psykisk ohälsa hos barn och unga av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I Bris årsrapport menar rapportförfattarna att Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Personalomsättning, långa väntetider i vården och bollande mellan olika instanser

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1034 av Saila Quicklund (M) (pdf, 79 kB)

Statsrådets uttalande om skolidrotten

Interpellation 2016/17:353 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:353 Statsrådets uttalande om skolidrotten av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I strid med en majoritet i Sveriges riksdag, ett flertal forskningsrapporter och en bred vilja inom idrottsrörelsen fortsätter regeringen med sitt motstånd mot fler idrottstimmar i skolan. Statsrådet

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:353 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Ett oberoende antidopningsarbete

Interpellation 2016/17:342 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:342 Ett oberoende antidopningsarbete av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den 22 februari svarade statsrådet på mina skriftliga frågor rörande dopningstester på gym samt skärpta straff. Statsrådet redogjorde bland annat för det förebyggande arbete som regeringen gett

Inlämnad: 2017-02-27 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:342 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett oberoende antidopningsarbete

Straff för dopningsbrott

Interpellation 2016/17:341 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:341 Straff för dopningsbrott av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den 22 februari svarade statsrådet på mina skriftliga frågor rörande dopningstester på gym samt skärpta straff. Dock uteblev svaret på hur man avser att inom regeringen verka för skärpta straff för dopningsbrott.

Inlämnad: 2017-02-27 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:341 av Saila Quicklund (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straff för dopningsbrott

Uppföljning av polisen

Interpellation 2016/17:340 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:340 Uppföljning av polisen av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) På min skriftliga fråga till statsrådet om det nyss beslutade anställningsstoppet på polisens nationella operativa avdelning, Noa, svarar statsrådet att det är Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser

Inlämnad: 2017-02-27 Svarsdatum: 2017-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:340 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning av polisen

Dopningstester på gym

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:840 Dopningstester på gym av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I höstas aviserade statsrådet förslaget om att genomföra dopningstester på gym i syfte att, som statsrådet menade, i större omfattning komma åt den dopning som sker utanför den organiserade idrotten. Förslaget är

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Polisflyget i Östersund

Skriftlig fråga 2016/17:834 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:834 Polisflyget i Östersund av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Rikspolischefens senaste beslut om att införa anställningsstopp på Nationella operativa avdelningen, Noa, innebär att Noas basering i Östersund inte kan anställa ytterligare en operatör för att möjliggöra bättre dygns-

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:834 av Saila Quicklund (M) (pdf, 75 kB)

Straff för dopningsbrott

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:827 Straff för dopningsbrott av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I Socialdemokraternas idrottspolitiska program "Fler i rörelse" föreslår man att straffen för dopningsbrott ska skärpas. Detta har statsrådet Gabriel Wikström kommunicerat i samband med utspelet om att kunna genomföra

Inlämnad: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M) (pdf, 66 kB)

Dopingjourens framtid

Skriftlig fråga 2016/17:805 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:805 Dopingjourens framtid av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Från och med i år ger staten inte längre några medel till Dopingjouren och 2016 halverades de statliga medlen. Detta gör nu att verksamheten hotas och enligt Dopingjouren själva måste de nu se över hur de ska göra

Inlämnad: 2017-02-06 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:805 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)