Saila Quicklund (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 49
Title Konsult
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866131
Email saila.quicklund[på]riksdagen.se

Current assignments

    • Member of Parliament

    • Ordinary member
    • Committee on the Labour Market

    • Member
    • Committee on Industry and Trade

    • Deputy member
    • Committee on Education

    • Deputy member

    • Member of Parliament

    • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
    • Committee on Social Insurance

    • Member 2010-10-12 – 2012-10-14
    • Committee on Health and Welfare

    • Member 2012-10-15 – 2014-09-29
    • Committee on Cultural Affairs

    • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
    • Committee on the Labour Market

    • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
    • Committee on Industry and Trade

    • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
    • Committee on Education

    • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
    • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

  • Uppdrag inom riksdag och regering

    Riksdagsledamot 10-. Ledamot i socialförsäkringsutskottet 10-12, socialutskottet 12-14 och kulturutskottet 14-.
  • Bostadsort

    Frösön

Said and done

Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2018/19:2646 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2646 av Saila Quicklund M Utbildningscentrum för högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygdkommittén föreslår att utbildningscentra


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2646 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2646 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Landsbygden och införande av självkörande fordon

Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2651 av Saila Quicklund M Landsbygden och införande av självkörande fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera landsbygden vid införande av självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Statligt finansierad hälso- och sjukvård

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2652 av Saila Quicklund M Statligt finansierad hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Återinförandet av fritidspengen

Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2645 av Saila Quicklund M Återinförandet av fritidspengen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att återinföra fritidspengen för barn till föräldrar som långvarigt lever på försörjningsstöd, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Sociala avgifter i friluftslivet

Motion 2018/19:2653 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2653 av Saila Quicklund M Sociala avgifter i friluftslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva basbeloppsregel och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU15

Motion 2018/19:2653 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2653 av Saila Quicklund (M) (pdf, 75 kB)

Hälsofarliga substanser i kosttillskott

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2655 av Saila Quicklund M Hälsofarliga substanser i kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Livsmedelsverket kan ta ett samlande ansvar i det fortsatta arbetet kring att förhindra farliga substanser i kosttillskott


Utskottsberedning: KrU 2018/19:MJU12 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Svenskt mathantverk

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2648 av Saila Quicklund M Svenskt mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämtlands län har lång tradition


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Pris för jaktkort

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2643 av Saila Quicklund M Pris för jaktkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

En fristående antidopningsenhet

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2656 av Saila Quicklund M En fristående antidopningsenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har användandet av illegala


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Skapa ett äldrelyft

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2654 av Saila Quicklund M Skapa ett äldrelyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)