Saila Quicklund(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 311
Title Konsult
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866131
Email saila.quicklund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2012-10-14
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2012-10-15 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:332 av Saila Quicklund (M) 6 february 2018 Kontanter som en del av vår civila beredskap
Interpellationsdebatt 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M) 6 february 2018 Kontanthantering under kris
Interpellationsdebatt 2017/18:295 av Saila Quicklund (M) 30 january 2018 Tvångsinlösen av skog
Interpellationsdebatt 2017/18:263 av Saila Quicklund (M) 30 january 2018 Fler poliser i Strömsunds kommun

Åtgärder mot de växande köerna inom BUP

Skriftlig fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:776 Åtgärder mot de växande köerna inom BUP av Saila Quicklund M till Socialminister Annika Strandhäll S Efter att de prestationsbaserade extrapengarna togs bort har dessvärre köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ökat avsevärt de senaste två åren. Förra året klarade inget landsting/region regeringens

Inlämnad: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund (M) (pdf, 87 kB)

Kontanthantering under kris

Interpellation 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:351 Kontanthantering under kris av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Totalförsvaret utgörs av det militära och det civila försvaret. Det civila försvaret har som uppgift att se till att den viktiga samhällsberedskapen fungerar under kris och krig. Försvarsberedningen betonade

Inlämnad: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanthantering under kris

Kontanter som en del av vår civila beredskap

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:332 Kontanter som en del av vår civila beredskap av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) I den värld vi lever i, där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, blir frågor om det civila försvaret allt viktigare. Därför bör kontanthanteringen också

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanter som en del av vår civila beredskap

Idrott för äldre

Skriftlig fråga 2017/18:547 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:547 Idrott för äldre av Saila Quicklund (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Om fler äldre rör på sig kan samhället spara uppemot 80 miljarder kronor per år. Detta är något som lyfts fram av idrottsrörelsen och som vi moderater står bakom. Riksidrottsförbundet vill att man stärker stödet

Inlämnad: 2017-12-22 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:547 av Saila Quicklund (M) (pdf, 84 kB)

Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport

Interpellation 2017/18:298 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:298 Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik – planerna att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där

Inlämnad: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:298 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport

Tvångsinlösen av skog

Interpellation 2017/18:295 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:295 Tvångsinlösen av skog av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun väckte stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. I slutet av augusti

Inlämnad: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:295 av Saila Quicklund (M) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvångsinlösen av skog

Fler poliser i Strömsunds kommun

Interpellation 2017/18:263 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:263 Fler poliser i Strömsunds kommun av Saila Quicklund (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) ”Det har varit ett bra år. Vi har kunnat jobba med den lokala problembilden med trafik och våld i offentlig miljö. Där har vi gjort väldigt bra resultat och går i mål med

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:263 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i Strömsunds kommun

Polisresurser i Jämtlands län

Skriftlig fråga 2017/18:422 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:422 Polisresurser i Jämtlands län av Saila Quicklund (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) ”Det har varit ett bra år. Vi har kunnat jobba med den lokala problembilden med trafik och våld i offentlig miljö. Där har vi gjort väldigt bra resultat och går i mål med medborgarlöftena.

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:422 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Flytt av flygledning från Östersund

Interpellation 2017/18:242 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:242 Flytt av flygledning från Östersund av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik: planerna på att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras.

Inlämnad: 2017-11-30 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:242 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Tvångsinlösen av skogsmark

Interpellation 2017/18:238 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:238 Tvångsinlösen av skogsmark av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun väckte stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. I slutet

Inlämnad: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:238 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)