Said Abdu(Lib)

Said Abdu (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 339
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864079
Email said.abdu[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Member 2015-03-06 – 2016-01-13
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-28
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligande av polisens befogenheter att hantera egendom som kvarlämnats


Utskottsberedning: 2016/17:CU13

Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skapa förutsättningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förtydligande riktlinjer när det gäller gränsdragningen


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyndsamma åtgärder

2016-12-14

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Internationalisering av den svenska gymnasieskolan

Motion 2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L)

Motion till riksdagen 2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L) Internationalisering av den svenska gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar lättare ska kunna tillgodogöra sig gymnasiepoäng för gymnasiestudier


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L) (pdf, 63 kB)

Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 88 kB)

Barns rättigheter

Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) Barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som hör eller förhör barn ska ha särskild utbildning för detta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SoU 2016/17:JuU1 2016/17:JuU20 2016/17:SfU3 2016/17:SoU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 6 avslag, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 98 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:3461 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3461 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar medel för hållbara regionala


Utskottsberedning: 2016/17:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3461 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3461 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning


Utskottsberedning: 2016/17:NU3

Motion 2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 24 omfattar näringspolitik samt utrikeshandel och handels-


Utskottsberedning: 2016/17:NU1

Motion 2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 95 kB)