Said Abdu(Lib)

Said Abdu (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 339
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864079
Email said.abdu[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Member 2015-03-06 – 2016-01-13
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-28
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –

Said and done

Ung Företagsamhet

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:157 av Said Abdu (L) Ung Företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna

2017-09-21

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:156 av Said Abdu (L) Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsätta en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt inom industrins miljöpåverkan

2017-09-21

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (pdf, 55 kB)

Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:155 av Said Abdu (L) Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för bättre förutsättningar för miljövänliga företag att hjälpa

2017-09-21

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (pdf, 61 kB)

Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:154 av Said Abdu (L) Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en speciell funktion hos Polismyndigheten med fokus på brott riktade mot handelsplatser

2017-09-21

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (pdf, 60 kB)

Folkbildning och folkrörelser

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:153 av Said Abdu (L) Folkbildning och folkrörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2017-09-21

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:152 av Said Abdu (L) Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kraftiga förändringarna av mediekonsumtion kräver en översyn av lagen om privatkopieringsersättning och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (pdf, 62 kB)

Länge leve Dalsland och Värmland

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:151 av Said Abdu (L) Länge leve Dalsland och Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgången till väl fungerande infrastruktur och bredband i Dalsland och Värmland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2017-09-21

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (pdf, 64 kB)

Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:150 av Said Abdu (L) Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi kring energieffektivisering av befintliga byggnader samt

2017-09-21

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)

Motion till riksdagen 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för gränshandel genom att förbättra infrastrukturen

2017-09-21

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (pdf, 66 kB)

Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:146 av Said Abdu (L) Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten ska benämnas intäktsområde i stället för utgiftsområde

2017-09-21

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)