Said Abdu(Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 339
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864079
Email said.abdu[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Member 2015-03-06 – 2016-01-13
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2016-01-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-28
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –

Said and done

Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU KU NU SfU TU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13 2017/18:JuU15 2017/18:KU38 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att stå upp för frihandel, fortsätta att riva handelshinder och samtidigt


Utskottsberedning: NU 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 94 kB)

Regional tillväxt

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: NU TU

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Liberal politik för hbt-personers rättigheter

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU KrU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:SfU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgångspunkten för oss som liberaler är värnandet om


Utskottsberedning: 2017/18:NU2

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna vill att det ska löna sig att driva företag och ta risker.


Utskottsberedning: 2017/18:NU1

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Fri företagsamhet för ökad tillväxt

Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) Fri företagsamhet för ökad tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny modern företagspolitik i en global ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: NU SkU 2017/18:FiU30 2017/18:SfU1

Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Alliansens näringslivsmotion

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en garanti så att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU NU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU26 2017/18:NU10 2017/18:NU4

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 108 kB)

Energi för Sverige

Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) Energi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att Svenska kraftnät utvecklar sin dialog och sina samråd samt ökar transparensen i samband med investeringsprojekt,


Utskottsberedning: 2017/18:NU9

Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Entreprenörskap och småföretagande

Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) Entreprenörskap och småföretagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav vid offentlig upphandling ska genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor oavsett företagens storlek


Utskottsberedning: NU SkU 2017/18:FiU30

Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 82 kB)