Runar Filper(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 118
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865125
Email runar.filper[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-06-07
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2017-03-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2016-12-20 – 2017-06-21

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:MJU2 7 december 2017 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Interpellationsdebatt 2017/18:41 av Runar Filper (SD) 9 november 2017 Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening
Debatt om förslag 2016/17:MJU23 19 june 2017 En livsmedelsstrategi för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:MJU22 31 may 2017 Övergripande miljöfrågor

Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2017/18:41 Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening av Runar Filper (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-11-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Insatser för Östersjön

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastning och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 75 kB)

En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) En ändamålsenlig kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering av artikel 114 i Lissabonfördraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU12 2017/18:MJU19 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 2 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 74 kB)

Traditionella skolavslutningar

Motion 2017/18:3390 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3390 av Runar Filper (SD) Traditionella skolavslutningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3390 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3390 av Runar Filper (SD) (pdf, 57 kB)

Dialektundervisning på skolschemat

Motion 2017/18:3382 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3382 av Runar Filper (SD) Dialektundervisning på skolschemat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan införa dialektundervisning på skolschemat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det måste


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3382 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3382 av Runar Filper (SD) (pdf, 58 kB)

Morgonsamling i skolan för gemenskap

Motion 2017/18:3376 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3376 av Runar Filper (SD) Morgonsamling i skolan för gemenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa morgonsamling i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Finland har skolorna morgonsamling,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3376 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3376 av Runar Filper (SD) (pdf, 56 kB)

Mobilfria klassrum

Motion 2017/18:3375 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3375 av Runar Filper (SD) Mobilfria klassrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skrivningen i skollagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som ett led i att skapa bättre ordning och reda i klassrummen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3375 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3375 av Runar Filper (SD) (pdf, 57 kB)

Avskaffande av pumplagen

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) Avskaffande av pumplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förutsättningarna för att


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (pdf, 57 kB)

Det undermåliga värmländska vägnätet

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) Det undermåliga värmländska vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade länsanslag till det värmländska vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De statliga länsanslag


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (pdf, 59 kB)

Dansbandsmusik är kultur

Motion 2017/18:3385 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3385 av Runar Filper (SD) Dansbandsmusik är kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskatten inom kulturnäringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering När dansband spelar upp till dans


Utskottsberedning: 2017/18:SkU11

Motion 2017/18:3385 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3385 av Runar Filper (SD) (pdf, 59 kB)