Runar Filper(SweDem)

Runar Filper (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 118
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865125
Email runar.filper[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-06-07
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2017-03-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2016-12-20 – 2017-06-21

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:MJU23 19 june 2017 En livsmedelsstrategi för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:MJU22 31 may 2017 Övergripande miljöfrågor
Debatt om förslag 2016/17:MJU13 27 april 2017 Skogspolitik
Debatt om förslag 2016/17:MJU9 15 march 2017 Naturvård och områdesskydd

med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser förslag till klimatlag samt mål för den svenska klimatpolitiken (avsnitt 5.2,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 72 kB)

Fiskodling i öppna kassar

Skriftlig fråga 2016/17:1112 av Runar Filper (SD)

Fråga 2016/17:1112 Fiskodling i öppna kassar av Runar Filper (SD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sverige har mycket goda förutsättningar för matfiskproduktion, alltså fiskodling, i synnerhet i landets norra delar, där de näringsfattiga regleringsmagasinen finns. Fiskodling i dessa vatten kan vara ett sätt

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1112 av Runar Filper (SD) (pdf, 95 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om självförsörjningsgraden och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark

Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen i Tivedens nationalpark ska kunna skötas i enlighet med gällande lagstiftning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU16

Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark

Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen i Björnlandets nationalpark ska kunna skötas i enlighet med gällande lagstiftning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU17

Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Talerätt vid skydds- och licensjakt

Interpellation 2016/17:210 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2016/17:210 Talerätt vid skydds- och licensjakt av Runar Filper (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ideella föreningar har rätt att överklaga vissa domar och beslut kopplade till miljöbalken om föreningarna uppfyller lagens kriterier. De ständiga överklagandena av myndighetsbeslut har tyvärr

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:210 av Runar Filper (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Talerätt vid skydds- och licensjakt

Anmälningsförfarande vid kameraövervakning av vildsvin

Skriftlig fråga 2016/17:340 av Runar Filper (SD)

Fråga 2016/17:340 Anmälningsförfarande vid kameraövervakning av vildsvin av Runar Filper (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Huvudsyftet med att ta bort tillståndskravet för övervakningskameror vid vildsvinsåtlar och ersätta det med en anmälningsplikt är att underlätta vildsvinsjakten,

Inlämnad: 2016-11-16 Svarsdatum: 2016-11-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:340 av Runar Filper (SD) (pdf, 76 kB)

Inga mobiltelefoner i klassrummen

Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2844 av Runar Filper (SD) Inga mobiltelefoner i klassrummen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skrivningen i skollagen och ti llkännager detta för regeringen. Motivering Som ett led i att skapa bättre ordning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD) (pdf, 58 kB)

Morgonsamling i skolan

Motion 2016/17:2842 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2842 av Runar Filper (SD) Morgonsamling i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa morgonsamling i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Finland har skolorna morgonsamling, vilket ger en sammanhållning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2842 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2842 av Runar Filper (SD) (pdf, 56 kB)

Dialektundervisning på skolschemat

Motion 2016/17:2841 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2841 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD) Dialektundervisning på skolschemat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan införa dialektundervisning på skolschemat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2841 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2841 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 63 kB)