Roza Güclü Hedin (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Dalarna County, Bench 200
Title Socialsekreterare.
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865864
Email roza.guclu.hedin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-08-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-01-15 – 2013-07-31
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-01-14
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2017-03-13
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 10-12, socialutskottet 10-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och trafikutskottet 12-14. Kvittningsman Socialdemokraterna 14-16.
 • Föräldrar

  Läraren Mustafa Güclü och fritidspedagogen Gülay Güclü.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Lugnetgymnasiet i Falun, slutår 01. Turismprogrammet med inriktning på sociologi, Högskolan Dalarna 06.
 • Anställningar

  Socialsekreterare, Borlänge kommun 06. Socialsekreterare, Falu kommun 06-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Insynsrådet, Länsstyrelsen i Dalarna 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Falun 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Falun 06-10. Oppositionsråd 08-10. Kulturnämnden, Falun 04-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Falu arbetarekommun, Socialdemokraterna i Falun 15-.

Said and done

Gps-övervakning

Motion 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Gps-övervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa obligatorisk gps-övervakning av all utländsk trafik som kör i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Fysisk aktivitet i skolan

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha daglig rörelse i skolan är viktigt för alla elever. Det får


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Älvdalska

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Älvdalska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av att stärka Sveriges lokala språk och dialekter genom undervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dialekter i


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Kostnadsfri skola och förskola

Motion 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin S Kostnadsfri skola och förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kostnadsfri skola och förskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Likvärdigheten i skolan måste öka, det är vårt ansvar att alla


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 71 kB)

Stoppa mobbningen i skolan

Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. S Stoppa mobbningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av att stärka skolornas arbete för att förhindra och stoppa mobbning och kränkningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Digitalt utanförskap

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin S Digitalt utanförskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att motverka digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Länsstyrelsen i Dalarna släpper


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Mora flygplats

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för trafikplikt på Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det krävs en


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Öka insatserna för trafiksäkerhet

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin S Öka insatserna för trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det lag på att barn under 15 måste använda cykelhjälm när de cyklar.


Utskottsberedning: 2018/19:TU6

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Satsningar på Dalabanan

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. S Satsningar på Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Likvärdig insats för barns bästa

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Likvärdig insats för barns bästa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra ett likvärdigt samordningsarbete för att identifiera, förebygga, motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 80 kB)