Rossana Dinamarca(Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 130
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864677
Email rossana.dinamarca[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Alternate member 1999-01-11 – 1999-02-11
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-11-09
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2005-10-13 – 2006-10-02
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2017-11-10 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2017-11-10
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1999-01-20 – 1999-02-11
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1999-01-26 – 1999-02-11
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2002-10-08 – 2003-02-19
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-02-20 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

Said and done

Förstärkta rättigheter för transpersoner

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Förstärkta rättigheter för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning som ser över möjligheten att införa ett tredje kön som juridiskt sett är


Utskottsberedning: KU SkU 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa

Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en långsiktig handlingsplan för området psykisk ohälsa med mätbara målsättningar på nationell


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

En värdig äldreomsorg

Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En värdig äldreomsorg 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En jämlik äldreomsorg 4 Personal 4.1 Undersköterskor är viktiga 4.2 Utbildning för chefer och handläggare i äldreomsorgen 5 Tryggt boende 5.1 Fler


Utskottsberedning: UbU 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Rättigheter för människor med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) Rättigheter för människor med funktionsnedsättning 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör presentera ett tilläggsdirektiv till den pågående LSS-utredningen som innebär


Utskottsberedning: AU 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Mål för hälso- och sjukvården 3.1 En jämlik hälso- och sjukvård 3.2 En tillgänglig vård 3.2.1 Väntetider och vårdgaranti 3.2.2


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 135 kB)

Bild- och formkonstnärers villkor

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bild- och formkonstnärers villkor Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar samt vilka


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Kultur för alla

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Kultur för alla Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda digitaliseringens möjligheter och begränsningar vad gäller tillgången till kultur samt vilka övriga åtgärder som


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Konstnärlig frihet

Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Konstnärlig frihet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa en nationell toleranspolicy som bl.a. uppmuntrar uppförandet av fler öppna graffitiväggar och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Hatbrott

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som syftar till att hatbrott ska kunna registreras på ett tydligare sätt vid polisanmälan, exempelvis genom att hatbrott


Utskottsberedning: KU 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 5 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Barn som brottsoffer och unga lagöverträdare

Motion 2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V) Barn som brottsoffer och unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur barns specifika behov kopplat till förundersökning, rättsprocess, stöd- och skyddsåtgärder


Utskottsberedning: 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17

Motion 2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 102 kB)