Roger Richtoff(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 257
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865139
Email roger.richtoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Hälsorundor

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) Hälsorundor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör subventionera kommunala byggen av hälsorundor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nutidsmänniskan


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 62 kB)

Riksdagens presentutbud

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Riksdagens presentutbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör bredda sitt presentutbud och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Vid besök


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 62 kB)

Mynningsladdare

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) Mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mynningsladdade vapen som är kopior på historiska vapen ska befrias från licenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gällande


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 67 kB)

Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten att avlägsna personer som gjort olovliga intrång i hus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU JuU SoU UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Statsflyget

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Statsflyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5 § statsflygsförordningen bör ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 65 kB)

Symboler på militära uniformer

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Symboler på militära uniformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot religiösa och politiska symboler på Försvarsmaktens uniformer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Militär


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 64 kB)

Miljöprövning för Försvarsmakten

Motion 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD) Miljöprövning för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöprövning för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan tiden för miljöprövning av skjuttillstånd


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 56 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Servitut inom bullerzoner

Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) Servitut inom bullerzoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om servitut för fastigheter inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 63 kB)