Roger Richtoff(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 257
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865139
Email roger.richtoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Motivering Vi motsätter oss en militarisering


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska införas ett PGU-kriterium (politiken för global utveckling) som hinder


Utskottsberedning: 2017/18:UU9

Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Hälsorundor

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) Hälsorundor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör subventionera kommunala byggen av hälsorundor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nutidsmänniskan


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 62 kB)

Riksdagens presentutbud

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Riksdagens presentutbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör bredda sitt presentutbud och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Vid besök


Utskottsberedning: 2017/18:KU27

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 62 kB)

Mynningsladdare

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) Mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mynningsladdade vapen som är kopior på historiska vapen ska befrias från licenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gällande


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 67 kB)

Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten att avlägsna personer som gjort olovliga intrång i hus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:JuU13 2017/18:SoU15 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 3 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Statsflyget

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) Statsflyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5  statsflygsförordningen bör ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 65 kB)