Roger Richtoff (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 323
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865139
Email roger.richtoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2018-10-24 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant riksdagens valberedning 14-.

Said and done

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 1  Sveriges försvarspolitik Sedan riksdagsinträdet


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Sydafrika

Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen och påpeka att man ser med oro


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 84 kB)

Miljöprövning för Försvarsmakten

Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2319 av Roger Richtoff SD Miljöprövning för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöprövning för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan tiden för miljöprövning av skjuttillstånd för Försvarsmakten


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 69 kB)

Byggnation inom bullerzoner

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2318 av Roger Richtoff SD Byggnation inom bullerzoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av förändrade regler för byggnation inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det starka inskränkningar


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 71 kB)

Brasilien

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. SD Brasilien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU UU 2018/19:FöU6

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Säkerhetspolitik

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU UU 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Veteranfrågor

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. SD Veteranfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en helgdag för svenska veteraner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner i vissa fall bör


Utskottsberedning: KU SkU

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Totalförsvarspolitik

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. SD Totalförsvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig bör underskrida 2,0 procent av BNP avsnitt 2 och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FiU SkU UbU UU 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 3 avslag, 28 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 189 kB)

El- och strålsäkerhet

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät avsnitt 1.1 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget om ett svenskt


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)