Roger Hedlund(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 284
Title Industrirobotoperatör.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864364
Email roger.hedlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:262 av Roger Hedlund (SD) 16 january 2018 Förändringar i EBO-lagen
Interpellationsdebatt 2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD) 16 january 2018 Förändring av EBO-lagen
Frågestund 16 november 2017 Frågestund

med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av järnvägstrafiklagen tydligt ska framgå att ersättning för ideell skada, t.ex. psykiskt


Utskottsberedning: 2017/18:CU12

Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Förändringar i EBO-lagen

Interpellation 2017/18:262 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2017/18:262 Förändringar i EBO-lagen av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Lagen om eget boende (EBO-lagen) har visat sig att vara en enorm belastning för kommuner, och tanken med EBO har visat sig i praktiken skapa mer problem än möjligheter för den enskilde. Sverigedemokraterna

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:262 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förändringar i EBO-lagen

Förändring av EBO-lagen

Interpellation 2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2017/18:239 Förändring av EBO-lagen av Désirée Pethrus (KD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I samband med att regeringen i dagarna presenterade sina planer kring förändrade regler för ensamkommandes möjligheter till uppehälle i Sverige fanns också en uttryckt ambition att förändra förutsättningarna

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förändring av EBO-lagen

Drogtester i skolan

Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna,


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14

Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 Gävle–Oslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 59 kB)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna kan arbeta med att förändra områdesplaneringen för att möjliggöra en tryggare


Utskottsberedning: FiU 2017/18:CU1 2017/18:CU13 2017/18:CU15 2017/18:CU16 2017/18:CU9 2017/18:KrU1 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 4 avslag, 28 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 119 kB)

Rätt till heltid

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 56 kB)

Skärpta regler för svensk minknäring

Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Skärpta regler för svensk minknäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i djurskyddslagen (1988:534) införa en paragraf som klart och tydligt stipulerar att minkar som föds upp för pälsproduktion


Utskottsberedning: 2017/18:MJU25

Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)