Roger Hedlund(SweDem)

Roger Hedlund (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 284
Title Industrirobotoperatör.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864364
Email roger.hedlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD) 13 january 2017 Utsatta områden i Sverige
Frågestund 1 december 2016 Frågestund
Interpellationsdebatt 2015/16:718 av Roger Hedlund (SD) 28 june 2016 Undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden)

med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder. Motivering Sverigedemokraterna ser


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Utsatta områden i Sverige

Interpellation 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:192 Utsatta områden i Sverige av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Polisen beskriver i sin rapport Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter hur svårt man har att arbeta i vissa bostadsområden och stadsdelar. Stenkastning är vanligt

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsatta områden i Sverige

Drogtester i skolan

Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2016/17:2375 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2375 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2375 av Roger Hedlund (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2375 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 59 kB)

Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2016/17:2374 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2374 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 Gävle–Oslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2374 av Roger Hedlund (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2374 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 59 kB)

Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Tillåt dikning av skogsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare att få tillstånd för markavvattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dikning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13

Motion 2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 68 kB)

Underlätta omställning till skogsmark

Motion 2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Underlätta omställning till skogsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska handläggningstiden för att ta jordbruksmark ur produktion och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24

Motion 2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 64 kB)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU 2016/17:CU1 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 6 avslag, 20 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 109 kB)

Sverigedemokratisk familjerättspolitik

Motion 2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Sverigedemokratisk familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över föräldrabalken i syfte att möjliggöra tidigare fastställande av faderskap och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:CU10 2016/17:JuU16 2016/17:KrU8 2016/17:SfU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 85 kB)