Roger Hedlund(SweDem)

Roger Hedlund (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 284
Title Industrirobotoperatör.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864364
Email roger.hedlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:577 av Roger Hedlund (SD) 31 august 2017 Kommuners köp av bostadsrätter
Debatt om förslag 2016/17:CU20 17 may 2017 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
Debatt om förslag 2016/17:CU14 26 april 2017 Bostadspolitik
Debatt om förslag 2016/17:CU21 5 april 2017 Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Tillåt dikning av skogsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta att få tillstånd för markavvattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dikning,

2017-09-18

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 68 kB)

Kommuners köp av bostadsrätter

Interpellation 2016/17:577 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:577 Kommuners köp av bostadsrätter av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen kunde vi läsa i Boverkets bostadsmarknadsenkät att allt fler kommuner väljer att köpa bostadsrätter för boende till nyanlända för att klara av det bostadsansvar som kommer med den kvot nyanlända

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:577 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommuners köp av bostadsrätter

Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

Interpellation 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:576 Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Varje år drabbas mellan 400 och 500 personer av lungcancer som ett resultat av för höga radonnivåer i bostäder i Sverige. Detta är givetvis alldeles för många för ett land som Sverige. World

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-09-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Förslaget från regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:CU3

Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 5 kap. 27 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med den


Utskottsberedning: 2016/17:CU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 68 kB)

med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den drabbade markägaren aldrig ska belastas


Utskottsberedning: 2016/17:CU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder. Motivering Sverigedemokraterna ser


Utskottsberedning: 2016/17:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Utsatta områden i Sverige

Interpellation 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:192 Utsatta områden i Sverige av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Polisen beskriver i sin rapport Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter hur svårt man har att arbeta i vissa bostadsområden och stadsdelar. Stenkastning är vanligt

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsatta områden i Sverige

Drogtester i skolan

Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 57 kB)

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)