Roger Hedlund(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 284
Title Industrirobotoperatör.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864364
Email roger.hedlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 16 november 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD) 28 september 2017 Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:577 av Roger Hedlund (SD) 31 august 2017 Kommuners köp av bostadsrätter

Drogtester i skolan

Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 Gävle–Oslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)

Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 59 kB)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna kan arbeta med att förändra områdesplaneringen för att möjliggöra en tryggare


Utskottsberedning: CU SfU SkU 2017/18:CU1 2017/18:CU9 2017/18:FiU25 2017/18:KrU1 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 119 kB)

Rätt till heltid

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000


Utskottsberedning: AU

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 56 kB)

Skärpta regler för svensk minknäring

Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Skärpta regler för svensk minknäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i djurskyddslagen (1988:534) införa en paragraf som klart och tydligt stipulerar att minkar som föds upp för pälsproduktion


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: MJU 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och


Utskottsberedning: 2017/18:CU1

Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 96 kB)

Medborgarförankring vid utformningen av våra gemensamma miljöer

Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarförankring vid utformningen av våra gemensamma miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera allmänhetens uppfattning om nyskapade offentliga miljöer och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)