Roger Haddad(Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västmanland County, Bench 308
Title Pol.mag.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865898
Email roger.haddad[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-09-30
  • Committee on Justice

  • Member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-09-30
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-28
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –

Said and done

Villkoren för polisens verksamhet i Västmanland

Skriftlig fråga 2017/18:107 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:107 Villkoren för polisens verksamhet i Västmanland av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Nyligen presenterade Statskontoret sin andra delutvärdering av polisens omorganisation. Det konstaterades att antalet kommunpoliser börjar komma på plats och att antalet

Inlämnad: 2017-10-16 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:107 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU JuU KU NU SfU SoU TU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Liberal politik för hbt-personers rättigheter

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU CU JuU KrU SfU SoU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna presenterar här en bred satsning för att kraftigt


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Ingripanden enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB)

Motion 2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L) Ingripanden enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ansvaret för att transportera personer som omhändertagits enligt LOB och


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 67 kB)

Starkare skydd mot människohandel med barn

Motion 2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L) Starkare skydd mot människohandel med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt återkomma med förslag som möjliggör ett omedelbart omhändertagande enligt LVU även då Bryssel II-förordningen


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 81 kB)

Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff vid fridskränkningsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 119 kB)

Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nationella stödfunktionen mot våldsbejakande extremism bör läggas under Polismyndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: KU SkU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 100 kB)

Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: CU FöU JuU SkU TU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Skärpta straff för rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L) Skärpta straff för rattfylleri och olovlig körning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta maximistraff för rattfylleri och olovlig körning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkohol


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 66 kB)