Roger Haddad(Lib)

Roger Haddad (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västmanland County, Bench 308
Title Pol.mag.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865898
Email roger.haddad[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-09-30
  • Committee on Justice

  • Member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-09-30
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-28
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –

Said and done

IS-återvändare

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB)

Antalet sökande till polisutbildningen

Skriftlig fråga 2016/17:962 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:962 Antalet sökande till polisutbildningen av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Polisen har stora utmaningar och behöver permanenta förstärkningar för att öka sin förmåga och kapacitet. Det gäller generellt men inte minst på orter som Malmö där polisen inte klarar sitt uppdrag med

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:962 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

En lex Lotta

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:947 En lex Lotta av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under våren 2016 misshandlades en kvinna i Bromma så pass allvarligt att hon senare avled av sina skador. Liberalerna krävde då en haverikommission som skulle granska rättsväsendets hantering. Både polisen

Inlämnad: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Polisens insats i Rinkeby

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:932 Polisens insats i Rinkeby av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Regeringen har återkommande framfört att polisen ska finnas närmare medborgarna, inte minst ska detta vara fallet i de utsatta – och främst – i de särskilt utsatta områdena. Det är uppenbart att situationen i Rinkeby

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Anonyma vittnen

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:868 Anonyma vittnen av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Domstolarna har en central roll i vår demokrati med att lagföra de personer som begår allvarliga brott. Vi ser nu att flera städer drabbas av grov kriminalitet med skjutningar och mord. I flera fall

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L) (pdf, 73 kB)

Tullens kapacitet att stoppa införseln av illegala vapen

Skriftlig fråga 2016/17:866 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:866 Tullens kapacitet att stoppa införseln av illegala vapen av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Tillgången till illegala vapen och handgranater utgör ett stort problem och är en del av förklaringen till varför den grova organiserade kriminaliteten väldigt enkelt kan införskaffa

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:866 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för grovt brott mot lagen om brandfarliga


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Kommuner utan polis

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:717 Kommuner utan polis av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) De senaste två åren har vi på olika sätt ställt frågor om lokala poliser och vikten av områdespoliser – men även ställt frågor om funktionen kommunpolis som en viktig del i arbetet att komma nära medborgarna. En kommunpolis

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L) (pdf, 74 kB)

Utvisning efter avtjänat straff

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:621 Utvisning efter avtjänat straff av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Personer utan svenskt medborgarskap som begår allvarliga brott kan i vissa fall dömas till utvisning efter avtjänat straff. Liberalerna har nyligen lagt fram förslag på att förändra lagstiftningen

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Neddragningar inom polisen i Västmanland

Skriftlig fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:624 Neddragningar inom polisen i Västmanland av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Riksdagen har nu beslutat regeringens budget för polisen 2017. Det framkommer nu alltmer att flera polisregioner och lokalpolisområden tvingas till besparingar, bland annat i Malmö. Nyligen fick vi

Inlämnad: 2017-01-09 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)