Robert Stenkvist(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 131
Title Fritidspedagog
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866390
Email robert.stenkvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Member 2015-04-24 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-04-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:UbU21 14 june 2017 En försöksverksamhet med branschskolor
Debatt om förslag 2016/17:UbU20 31 may 2017 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UbU17 4 may 2017 Skolväsendet - grundläggande om utbildningen

med anledning av proposition 2017/18:24 koppling skola arbetsliv

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av proposition 2017/18:24 koppling skola arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkla arbetsmarknadens regler för att underlätta pro och tillkännager

2017-10-23

Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3911 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Svenska Höga Fjällvägen

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) Svenska Höga Fjällvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kostnaden för en ”Svenska Höga Fjällenväg” och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturvärden,


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Servitut inom bullerzoner

Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) Servitut inom bullerzoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om servitut för fastigheter inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Förbud mot böneutrop

Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Förbud mot böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 26 april 2013


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Psykiatri

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Totalförsvarspolitik

Motion 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) Totalförsvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig bör underskrida 2,0 procent av BNP fr.o.m. år 2027 (avsnitt


Utskottsberedning: SkU SoU UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4

Motion 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 112 kB) Motion 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 239 kB)