Rikard Larsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 222
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864029
Email rikard.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

Rätt till tjänstledighet vid politiska uppdrag

Motion 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S) Rätt till tjänstledighet vid politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är en viktig


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S) (pdf, 57 kB)

Ökad regional fysisk planering

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) Ökad regional fysisk planering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad regional fysisk planering och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det idag


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 62 kB)

Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Nationell eventstrategi

Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) Nationell eventstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en nationell eventstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Besöksnäring

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) Besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga obligatoriskt informationssamtal till stöd för föräldrar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

En jämlik sjukvård

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över


Utskottsberedning: SoU UbU 2017/18:AU4

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

Tandvård för alla

Motion 2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) Tandvård för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra tandvården jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tandhälsan i Sverige


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO i dess nuvarande form

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Avskaffa EBO i dess nuvarande form Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläppen av mikroplast

Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S) Kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläppen av mikroplast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläpp av mikroplast och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)