Rickard Persson (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Skåne County West
Title Statstjänsteman.
Born 1959

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Green Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2015-05-21 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-05-21
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 15-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-15 och arbetsmarknadsutskottet 14-. Kvittningsman Miljöpartiet de gröna 14-.
 • Föräldrar

  Redaktionschefen Folke Persson och butiksbiträdet Ingegerd Persson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Österportskolan, Ystad, slutår 77. Personaladministrativ linje, Lunds universitet 84-87. IHM Business School, projektledarutbildning 04.
 • Anställningar

  Speditionshandläggare 80-84. Politisk regionombudsman 88-95. Kooperativ nyföretagarrådgivare 95-02. Handläggare, Försäkringskassan 02-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Helsingborg, ersättare 82-85 och ledamot 85-14. Vice ordförande, miljönämnden, Helsingborg 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Sammankallande/ordförande i Miljöpartiet i Helsingborg ett flertal år under 80- och 90-talet. Styrelseledamot i Skånes lokala utvecklingsgrupper 96-98.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:CU36 14 june 2018 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Debatt om förslag 2017/18:SfU23 12 june 2018 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2017/18:SfU30 31 may 2018 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Debatt om förslag 2017/18:SfU19 28 march 2018 Socialavgifter

En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. MP En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för att snarast färdigställa och anta en nationell handlingsplan för området sällsynta diagnoser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. MP Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga, och


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2615 av Rickard Persson MP Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår hela sträckan mellan Varberg och Helsingborgs C och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Västkustbanan, järnvägen mellan Göteborg


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (pdf, 64 kB)

Öresund ska bli nationalpark

Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2614 av Rickard Persson MP Öresund ska bli nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Öresund bör bli en marin nationalpark och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP) (pdf, 67 kB)

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. MP Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Medborgarlön

Interpellation 2015/16:58 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:58 Medborgarlön av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver ett antal ledande riksdagsledamöter från MP att kravet på medborgarlön fortfarande är ett av partiets viktigaste frågor. Det handlar alltså om att alla utan krav på att göra rätt

Inlämnad: 2015-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:58 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medborgarlön

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. MP Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga, och


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Sänkt normalarbetstid

Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. MP Sänkt normalarbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Gränshinder inom socialförsäkringen

Motion 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling båda MP Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje dag gränsarbetar


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Främja egenanställningsformen

Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:263 av Rickard Persson MP Främja egenanställningsformen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP) (pdf, 64 kB)