Rickard Persson (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Skåne County West, Bench 293
Title Statstjänsteman.
Born 1959
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865657
Email rickard.persson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Green Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Green Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2015-05-21 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-05-21
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 15-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-15 och arbetsmarknadsutskottet 14-. Kvittningsman Miljöpartiet de gröna 14-.
 • Föräldrar

  Redaktionschefen Folke Persson och butiksbiträdet Ingegerd Persson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Österportskolan, Ystad, slutår 77. Personaladministrativ linje, Lunds universitet 84-87. IHM Business School, projektledarutbildning 04.
 • Anställningar

  Speditionshandläggare 80-84. Politisk regionombudsman 88-95. Kooperativ nyföretagarrådgivare 95-02. Handläggare, Försäkringskassan 02-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Helsingborg, ersättare 82-85 och ledamot 85-14. Vice ordförande, miljönämnden, Helsingborg 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Sammankallande/ordförande i Miljöpartiet i Helsingborg ett flertal år under 80- och 90-talet. Styrelseledamot i Skånes lokala utvecklingsgrupper 96-98.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:CU36 14 june 2018 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Debatt om förslag 2017/18:SfU23 12 june 2018 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2017/18:SfU30 31 may 2018 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Debatt om förslag 2017/18:SfU19 28 march 2018 Socialavgifter

En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. MP En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för att snarast färdigställa och anta en nationell handlingsplan för området sällsynta diagnoser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. MP Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga, och


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår hela sträckan mellan Varberg och Helsingborgs C och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Västkustbanan, järnvägen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP) (pdf, 64 kB)

Öresund ska bli nationalpark

Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2614 av Rickard Persson MP Öresund ska bli nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Öresund bör bli en marin nationalpark och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP) (pdf, 67 kB)

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Medborgarlön

Interpellation 2015/16:58 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:58 Medborgarlön av Fredrik Schulte (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver ett antal ledande riksdagsledamöter från MP att kravet på medborgarlön fortfarande är ett av partiets viktigaste frågor. Det handlar alltså om att alla utan krav på

Inlämnad: 2015-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:58 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medborgarlön

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga,


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Sänkt normalarbetstid

Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. MP Sänkt normalarbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Gränshinder inom socialförsäkringen

Motion 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP) Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Främja egenanställningsformen

Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:263 av Rickard Persson (MP) Främja egenanställningsformen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP) (pdf, 64 kB)