Rickard Nordin (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 157
Title Pol.kand.
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866035
Email rickard.nordin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-04-04 – 2014-09-29
  • Ledig ersättare 2014-03-03 – 2014-04-03
  • Alternate member 2013-12-21 – 2014-03-02
  • Ledig ersättare 2013-10-21 – 2013-12-20
  • Alternate member 2011-10-12 – 2013-10-20
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2011-10-14 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-09-17 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-10-19 – 2012-09-05
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2012-09-13 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2011-10-21 – 2014-10-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 11- (ersättare 111012-140929). Ledamot socialutskottet 12-14. Suppleant civilutskottet 11-14, socialutskottet 11-12, miljö-och jordbruksutskottet 11-12 och 15-, kulturutskottet 12-14, justitieutskottet 14- och näringsutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 11-14.
 • Utbildning

  Gymnasieskola i Eksjö, slutår -02. Chalmers 03-04. Göteborgs universitet 04-09.
 • Anställningar

  Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98-99. Receptionist, Movänta Camping 00-07. Projektledare, EUE AB 02-03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 14-. Ledamot, Energikommissionen 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12-13.

Said and done

med anledning av Regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport Skyddet av värdefull skog

Motion 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av Regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport Skyddet av värdefull skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla redan beslutade intrång och avsättningar ska ersättas före man

2019-01-18

Motion 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Parkeringsavgift elbilar

Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. C Parkeringsavgift elbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den kommunala avgiftslagen så att den möjliggör att differentiera parkeringsavgifter utifrån fordons miljöegenskaper och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. C Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av dubbelspår längs hela sträckningen mellan Göteborg och Malmö och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2554 av Rickard Nordin C Förslag för ökad cyklism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hänsyn till samtliga trafikslag vid vägbyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:TU6

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (pdf, 75 kB)

Ljusföroreningar

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2553 av Rickard Nordin C Ljusföroreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för minskade effekter av ljusföroreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ljusföroreningar är ett växande problem allt mer lyses upp


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (pdf, 70 kB)

Synliggöra miljöbilar

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2542 av Rickard Nordin C Synliggöra miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra bokstavsbeteckningarna på registreringsskyltar för att synliggöra miljöbilsinnehav och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (pdf, 71 kB)

Krav på vinterdäck för tunga lastbilar

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2512 av Rickard Nordin C Krav på vinterdäck för tunga lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa lagkrav på vinterdäck på samtliga hjul för tunga lastbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år när snön


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: CU TU 2018/19:MJU4 2018/19:SkU12 2018/19:TU1 2018/19:TU4 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 1 avslag, 35 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 161 kB)

Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen

Motion 2018/19:2391 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2391 av Rickard Nordin C Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen på hur de problem som uppkommer vid övergång från en ålder till en annan, i samband


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2391 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2391 av Rickard Nordin (C) (pdf, 70 kB)

Trängselavgifter elbilar

Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. C Trängselavgifter elbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för att underlätta möjligheterna att nå klimatmålen ändra i lagen om trängselskatt för att möjliggöra för differentiering av trängselavgifter med


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 73 kB)