Richard Jomshof(SweDem)

Richard Jomshof (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 13
Title SO-lärare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866504
Email richard.jomshof[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Sweden Democrats

  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • 2015-02-26 –
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-12-10 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-04-08 – 2017-10-31
  • Member 2014-10-07 – 2016-04-08
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehållsförteckning Förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 189 kB)

med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Sexualbrottsligheten

Interpellation 2016/17:378 av Richard Jomshof (SD)

Interpellation 2016/17:378 Sexualbrottsligheten av Richard Jomshof (SD) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson påstod nyligen i en intervju med brittiska BBC att det inte finns något samband mellan den mycket stora invandringen till

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:378 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sexualbrottsligheten

Världens första feministiska regering

Interpellation 2016/17:319 av Richard Jomshof (SD)

Interpellation 2016/17:319 Världens första feministiska regering av Richard Jomshof (SD) till Statsrådet Ann Linde (S) Regeringen skriver på sin hemsida att Sverige har världens första "feministiska regering". På hemsidan står bland annat följande att läsa: En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-28 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:319 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Världens första feministiska regering

Den svenska bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2016/17:730 av Richard Jomshof (SD)

Fråga 2016/17:730 Den svenska bostadsmarknaden av Richard Jomshof (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den svenska bostadsmarknaden blir alltmer problematisk och det råder stor bostadsbrist i stora delar av landet. Redan 2011 rapporterade Boverket att trångboddheten ökar och att tre av fem svenskar bor i kommuner

Inlämnad: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:730 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Forskning – en satsning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka basanslagen till forskningen inom högskolorna och samtidigt dra ned motsvarande summa för strategiska satsningar


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:NU12 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Politik för friskolorna

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss pedagogisk profil eller


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Förändringar i Lpfö 98

Motion 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Förändringar i Lpfö 98 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringar som föreslås i motionen genomförs i Lpfö 98 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lpfö


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14

Motion 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Förändringar i Lgr 11

Motion 2016/17:2507 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2507 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Förändringar i Lgr 11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringar som föreslås i motionen genomförs i Lgr 11, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2507 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2507 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)