Richard Jomshof(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 13
Title SO-lärare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866504
Email richard.jomshof[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Sweden Democrats

  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • 2015-02-26 –
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2017-12-01
  • Deputy member 2012-12-10 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2017-09-28 – 2018-10-31
  • Deputy member 2016-04-08 – 2017-09-28
  • Member 2014-10-07 – 2016-04-08
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

Muslimska brödraskapet

Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) Muslimska brödraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3

Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 80 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: TU 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU15 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU17 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 7 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Granskning av de konfessionella friskolorna

Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) Granskning av de konfessionella friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hårdare granskning av de konfessionella friskolorna i enlighet med vad som framgår


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (pdf, 73 kB)

Slöjförbud i den svenska skolan

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) Slöjförbud i den svenska skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (pdf, 63 kB)

Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2017/18:2382 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2382 av Richard Jomshof (SD) Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2382 av Richard Jomshof (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2382 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 69 kB)

Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD) Tjänstevapen för tullinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tullinspektörer utrustas med tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tullverket är den enskilt


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 64 kB)

Beslagtagande av asylanters ägodelar

Motion 2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD) Beslagtagande av asylanters ägodelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 62 kB)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande

Motion 2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD) Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark gjort i syfte att minska antalet asylsökande som tar


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 60 kB)