Rebecka Le Moine (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Östergötland County, Bench 181
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email rebecka.le.moine[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:MJU2 20 december 2018 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2018/19:MJU1 18 december 2018 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2018/19:SkU1 17 december 2018 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Allmänpolitisk debatt 16 october 2018 Klimat, miljö och energipolitik

Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever

Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine båda MP Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna barns och elevers rätt till hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 77 kB)

Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU NU TU UU 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 1 avslag, 30 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 125 kB)

Basinkomst

Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine MP Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt färre kan producera


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 95 kB)

Sjukskrivning och rehabilitering för studenter

Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine båda MP Sjukskrivning och rehabilitering för studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studenters möjlighet till deltidssjukskrivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 85 kB)

Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. MP Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder utvinning av fossila bränslen i Sverige och


Utskottsberedning: 2018/19:NU9

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Standardisera naturvårdsbedömningar

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine MP Standardisera naturvårdsbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillämpa standardiserade naturvårdsbedömningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag används använder konsulter och


Utskottsberedning: 2018/19:MJU14

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 72 kB)

Bonus-malus för markanvändning

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine MP Bonusmalus för markanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett bonusmalus-system för markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har tusentals rödlistade arter, vi


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 85 kB)

Hushållning av skogens resurser

Motion 2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2745 av Rebecka Le Moine MP Hushållning av skogens resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hushållningsplan för skogens resurser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 100 kB)

Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: CU KU TU 2018/19:FiU34 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 196 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 281 kB)

Nationellt centrum för solidarisk ekonomi

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine MP Nationellt centrum för solidarisk ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt centrum för solidarisk ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU9 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 129 kB)