Rasmus Ling (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Malmö, Bench 153
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email rasmus.ling[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2015-02-18 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2018-09-24 –
  • Deputy member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2017-09-28 – 2019-10-31
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-09-28
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2016-11-09 –
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2018-10-09 – 2018-11-20

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskott 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-, finansutskottet 14- och civilutskottet 15-. Suppleant valberedningen 14-18 och Nordiska rådets svenska delegation 14-16.
 • Föräldrar

  Personalsekreteraren Rolf Ling, f. Andersson och socionomen Birgitta Ling.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Söderhamn, slutår 03. Kurser, Malmö högskola och Lunds universitet 04-08.
 • Anställningar

  Vårdbiträde, Söderhamn och Svedala 03-05. Politisk sekreterare, Malmö 08 och 10-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Kronofogdens insynsråd 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Söderhamn 02-04. Regionfullmäktig, Skåne 10-14. Ledamot, servicenämnden, Malmö stad 06-10. Ledamot, regionala tillväxtnämnden, Skåne 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Miljöpartiets riksvalberedning 07-13 och sekreterare 10-13. Ledamot, Miljöpartiets partistyrelse 16-.

Said and done

Förbud mot autonoma vapensystem

Motion 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. MP Förbud mot autonoma vapensystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett internationellt förbud mot autonoma vapensystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt,


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU NU SkU TU UU 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 1 avslag, 30 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 125 kB)

Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. MP Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen för att motverka utvisningar på grund av bagatellartade misstag och smärre fel, och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 115 kB)

Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: CU FiU KU TU 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 196 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 281 kB)

Förbjud lotteriförsäljning på kredit

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson båda MP Förbjud lotteriförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 79 kB)

En jämlik skola

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska


Utskottsberedning: UbU 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 113 kB)

Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister

Motion 2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2336 av Rasmus Ling MP Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har väldigt hög


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 75 kB)

En mer medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. MP En mer medmänsklig flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska ha rätt och möjlighet att återförenas med sin familj och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 141 kB)

Spårvägsutbyggnad i Skåne

Motion 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger båda MP Spårvägsutbyggnad i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt beakta behovet av spårvägsinvesteringar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att åstadkomma


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP) (pdf, 79 kB)

Brottsförebyggande arbete redan från vaggan

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1404 av Rasmus Ling MP Brottsförebyggande arbete redan från vaggan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hembesök hos förstagångsföräldrar i enlighet med Rinkebymodellen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 77 kB)