Raimo Pärssinen(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 22
Title Metallarbetare.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864745
Email raimo.parssinen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1998-10-05 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1996-03-23 – 1996-04-30
  • Alternate member 1992-02-19 – 1992-04-30
  • Committee on the Labour Market

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 1992-02-19 – 1992-04-30
  • Committee on Education

  • Deputy member 1992-02-19 – 1992-04-30
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2006-10-17 – 2014-10-14
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Deputy member 2002-12-19 – 2004-11-16
  • The Complaints Board

  • Deputy member 2002-10-15 – 2003-07-01

Said and done

Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) Minoritetsspråk i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samband med uppföljningen av den nuvarande förvaltningsområdesmodellen ser över behoven av extra


Utskottsberedning: 2017/18:KU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (pdf, 61 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) Minoritetsspråk i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samband med pågående uppföljning av den nuvarande förvaltningsområdesmodellen bör följa upp och


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (pdf, 61 kB)

Motionen utgår

Motion 2016/17:984

Motion till riksdagen 2016/17:984 Motionen utgår.

2016-10-03

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ny strategi för svensk industri

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Ny strategi för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:NU10 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

En långsiktlig strategi för myggbekämpning

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige

Motion 2014/15:2284 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2284 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S) Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en ny utredning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: 2014/15:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2284 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2284 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S) (pdf, 71 kB)

Sveriges högsta arbetslöshet

Skriftlig fråga 2013/14:672 av Raimo Pärssinen (S)

Fråga 2013/14:672 Sveriges högsta arbetslöshet av Raimo Pärssinen (S) till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) Gävleborgs län är det län i Sverige som har högst arbetslöshet, och så har det varit relativt stadigvarande under det borgerliga styret. Totalt var det 15 200 personer eller 11,2 procent av

Inlämnad: 2014-06-10 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Skriftlig fråga 2013/14:672 av Raimo Pärssinen (S) (pdf, 65 kB)

Kryphål som består trots åtta års väntan

Interpellation 2013/14:482 av Raimo Pärssinen (S)

Interpellation 2013/14:482 Kryphål som består trots åtta års väntan av Raimo Pärssinen (S) till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Den 24 april kom regeringens proposition om redovisningscentraler för taxi. Förslaget är efterlängtat av hela den seriösa taxibranschen, men det innehåller också flera frågetecken. Jag

Inlämnad: 2014-05-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2013/14:482 av Raimo Pärssinen (S) (pdf, 107 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kryphål som består trots åtta års väntan