Pyry Niemi(SocDem)

Pyry Niemi (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 56
Title Organisationsombudsman/Egen företagare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864771
Email pyry.niemi[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2015-10-21 –
  • Deputy member 2015-03-26 – 2015-10-21
  • Member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31

Said and done

Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm-Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:1570 av Pyry Niemi (S)

Fråga 2016/17:1570 Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm–Uppsala av Pyry Niemi (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det behövs fler bostäder i Sverige. Bostadsbristen dämpar tillväxten och minskar människors frihet. Efter åtta borgerliga år utan imponerande byggtakt har både Stockholm och Uppsala sedan

Inlämnad: 2017-06-08 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1570 av Pyry Niemi (S) (pdf, 81 kB)

Hantering av mobiler i skolan

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) Hantering av mobiler i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra lärarnas och rektorernas möjlighet att hantera mobiltelefoner i sina klassrum och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 64 kB)

Vikten av förskoleverksamhet

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) Vikten av förskoleverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 60 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) Minoritetsspråk i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samband med pågående uppföljning av den nuvarande förvaltningsområdesmodellen bör följa upp och


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S) (pdf, 61 kB)

Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (pdf, 61 kB)

Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar

Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om reflexvästar i syfte att se om dessa ska ingå som obligatorisk säkerhetsutrustning


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 65 kB)

Mål om samhällsnytta för SJ

Motion 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) Mål om samhällsnytta för SJ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge SJ ett mål om samhällsnytta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tågtrafiken


Utskottsberedning: 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 63 kB)

Idrottsbibliotek

Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) Idrottsbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samverkan med SKL ta fram nationella riktlinjer för införandet av idrottsbibliotek i landets samtliga kommuner och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 61 kB)

Treterminssystem på högskolor och universitet

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) Treterminssystem på högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 62 kB)