Pia Nilsson(SocDem)

Pia Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 236
Title Fil.kand
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865276
Email pia.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Alternate member 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2011-05-03
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2011-05-04 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2004-11-11 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Law

  • Member 2005-01-01 – 2006-10-02
  • Committee on Housing

  • Deputy member 2004-12-02 – 2006-10-02
  • Election Review Board

  • Member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Deputy member 2007-01-18 – 2011-04-05
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2012-10-01 – 2014-10-07
  • Member 2010-10-12 – 2012-02-23
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2012-03-23 – 2016-10-31

Said and done

En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår skog och det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västmanlands


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S) Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Statligt stöd till Sala silvergruva

Motion 2016/17:1603 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1603 av Pia Nilsson (S) Statligt stöd till Sala silvergruva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för statligt bidrag till Sala silvergruva och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sala


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:1603 av Pia Nilsson (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1603 av Pia Nilsson (S) (pdf, 58 kB)

Obligatorisk prao i grundskolan

Motion 2016/17:994 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:994 av Pia Nilsson (S) Obligatorisk prao i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk prao för elever på grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grundskolans elever behöver


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:994 av Pia Nilsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:994 av Pia Nilsson (S) (pdf, 56 kB)

Stärkt studie- och yrkesvägledning

Motion 2016/17:968 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:968 av Pia Nilsson (S) Stärkt studie- och yrkesvägledning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka studie- och yrkesvägledningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolans mål är att varje elev


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:968 av Pia Nilsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:968 av Pia Nilsson (S) (pdf, 59 kB)