Pia Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 23
Title Fil.kand
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865276
Email pia.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2011-05-03
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2011-05-04 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2004-11-11 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Law

  • Member 2005-01-01 – 2006-10-02
  • Committee on Housing

  • Deputy member 2004-12-02 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Election Review Board

  • Member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Deputy member 2007-01-18 – 2011-04-05
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2018-10-02 –
  • Alternate member 2012-10-01 – 2014-10-07
  • Member 2010-10-12 – 2012-02-23
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 – 2018-10-09
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2018-10-16 –
  • Personally appointed substitute 2012-03-23 – 2016-10-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 04- (statsrådsersättare 041101-061002). Ledamot trafikutskottet 06-11, lagutskottet 05-06, finansutskottet 11-14 och trafikutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 04-06, utbildningsutskottet 06-14 och bostadsutskottet 04-06. Ledamot Valprövningsnämnden 11-15, riksdagsstyrelsen 10-12 och krigsdelegationen 14-. Suppleant Valprövningsnämnden 07-11, riksdagsstyrelsen 12-14 och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12-16.
 • Föräldrar

  Metallarbetaren Bo Nilsson och sjuksköterskan Inger Nilsson, f. Thunberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sala, slutår 81. Fil.kand., informationslinjen, Örebro högskola 89-92. Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola 97-98 och 04-05.
 • Anställningar

  Butiksbiträde 81-84. Sjukvårdsbiträde och lärarvikarie 85-89. Lärarvikarie 89-92. Informationsassistent 92-94. Svenska 2-lärare 94-97. Gymnasielärare i svenska 97-04.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Sala 85-. Ledamot, kommunstyrelsen, Sala 94-04 och arbetsutskottet 98-04. Ledamot, Sjuktransportförbundet 02-05.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Revisorsersättare, arbetarekommunen i Sala 01-. Vice ordförande, Socialdemokraterna i Västmanland 07-. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 07-. Ledamot, Sala Shape Club 98-01, Sala Sparbank 01- och föräldraråd på Ängshagenskolan i Sala 04-08. Kassör i föreningen Helgas 06-15.

Said and done

E18 Köping-Västjädra

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Byggnation av en ny Hjulstabro

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. S Byggnation av en ny Hjulstabro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Uppdrag till Sjöfartsverket

Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2200 av Pia Nilsson S Uppdrag till Sjöfartsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Sjöfartsverket i uppdrag att stärka incitamenten för fossilfri sjöfart och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s klimatpanel


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S) (pdf, 71 kB)

Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Konsumentpolitik om förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken

Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1801 av Pia Nilsson S Konsumentpolitik om förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka resenärernas möjlighet att påverka ett ökat kollektivtrafikresande


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S) (pdf, 70 kB)

ROT-avdrag utomlands

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. S En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Avveckla EBO-lagen

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. S Avveckla EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avvecklande av EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Sala silvergruva

Motion 2018/19:2198 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2198 av Pia Nilsson S Sala silvergruva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för statligt bidrag till Sala silvergruva och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sala silvergruva är en av världens bäst


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2198 av Pia Nilsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2198 av Pia Nilsson (S) (pdf, 70 kB)

Bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson båda S Bredbandsutbyggnad i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) (pdf, 75 kB)