Peter Jeppsson(SocDem)

Peter Jeppsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 11
Title Sjöofficer
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864470
Email peter.jeppsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-10-08 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-01
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-05-19
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-18
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2007-10-04 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

Laxfiske i södra Östersjön

Skriftlig fråga 2016/17:358 av Peter Jeppsson (S)

Fråga 2016/17:358 Laxfiske i södra Östersjön av Peter Jeppsson (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) År 2013 fattade Havs- och vattenmyndigheten beslutet att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön skulle fasas ut. Beslutet har fått stora konsekvenser för Blekinges yrkesfiskare eftersom det inte går att

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:358 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 68 kB)

Jakt på säl

Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Jakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad skyddsjakt på gråsäl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns i dag ungefär 30 000 gråsälar i


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 61 kB)

Historiska arrenden

Motion 2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S) Historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en laglig rätt till friköp av historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om friköpsrätt av historiska


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Infrastruktur i Blekinge

Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Infrastruktur i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för infrastrukturinvesteringar i Blekinge län och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 79 kB)

Miljöarbete i och runt Östersjön

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) Miljöarbete i och runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fortsatt utveckling av miljöarbetet i och runt Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Harmonisering av fiskelagarna runt Östersjön

Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Harmonisering av fiskelagarna runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samma regler ska gälla för alla länder runt Östersjön gällande yrkesfisket efter lax och


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14

Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 63 kB)

Skarv

Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) Skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kunskapsläget om skarvens beteende nära bebyggelse i syfte att de inte ska ta över hela vår skärgård, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Minnet av den nedskjutne flygaren Harry Nordlund

Motion 2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S) Minnet av den nedskjutne flygaren Harry Nordlund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hedra minnet av Harry Nordlund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 3 april 1945 stupade


Utskottsberedning: 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 54 kB)

Justering av 183-dagarsregeln

Motion 2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Justering av 183-dagarsregeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera 183-dagarsregeln för sjömän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Så som den så


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 64 kB)