Peter Jeppsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County
Title Sjöofficer
Born 1968

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-10-08 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-01
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-05-19
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-18
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2007-10-04 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot försvarsutskottet 10- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14 och 15. Suppleant försvarsutskottet 06-09, arbetsmarknadsutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 08, 09, 10 och 15 och utrikesutskottet 10-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14, OSSE-delegationen 07-, EU-nämnden 14-16 och Utrikesnämnden 14-.
 • Föräldrar

  Alf Jeppsson och Birgitta Jeppsson, f. Rehnström.
 • Utbildning

  High School, USA 84-85. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Sölvesborg 85-86. Komvux, samhällsvetenskaplig linje 88-89. Marinens officershögskola, Karlskrona 91-93. Marinens krigshögskola (chefskurs för mindre träng- och bojfartyg) 98.
 • Anställningar

  Svetsare, Blackstone Sweden AB 87-88. Tidningsbud och fiskberedare/rökeriarbetare 88-90. Anställd, Tredje sjöstridsflottiljen, Försvarsmakten 93-. Föreståndare, Folkets Hus i Karlshamn 98-99. Vd, Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund 02-03 och 03-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 09-15. Ledamot, Blekinge länsstyrelses insynsråd 11-. Ledamot, Luftförsvarsutredningen 2040 12-14. Ledamot, Kustbevakningens insynsråd 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig 06-. Kommunfullmäktig, vice ordförande, Sölvesborgs kommun 06-14. F.d. suppleant, fritidsnämnden, byggnadsnämnden, omsorgsnämnden och hamnstyrelsen, Sölvesborgs kommun. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-06, vice ordförande 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Sölvesborgs arbetarekommun 05-15. Styrelseledamot, Socialdemokraterna Blekinge 05-15. Huvudman, Sölvesborg-Mjällbys Sparbank 02-. Styrelseledamot, Svenska Soldathemsförbundet 14-. Styrelseledamot, Sölvesborg Stuveri och Hamn AB 15-.
 • Bostadsort

  Sölvesborg

Said and done

Svenskt ålfiske

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2965 av Peter Jeppsson S Svenskt ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få fiska ål som yrkesfiskare fordras ett särskilt tillstånd, vilket i dagsläget inte är överlåtbart.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 61 kB)

Sydostlänken som nationell angelägenhet

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson båda S Sydostlänken som nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se Sydostlänken som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Organdonation

Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2225 av Peter Jeppsson S Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras avseende organdonation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 800 personer i Sverige väntar på att få ett organ donerat till


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 61 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Skrotpeng på fritidsbåtar

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar båda S Skrotpeng på fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skrotpeng för fritidsbåtar i Sverige liknande den modell som finns i Norge och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 74 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket utökade befogenheter för att stävja smuggling av stöldgods och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Moms för båtklubbar

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S Moms för båtklubbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa momsplikt för ideella båtklubbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms stad kommer att börja ta


Utskottsberedning: 2017/18:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 68 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. S Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk näring och ett


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Laxfiske i Östersjön

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson båda S Laxfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av bestånden av vildlax i Östersjön är svaga.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 69 kB)