Peter Jeppsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 11
Title Sjöofficer
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864470
Email peter.jeppsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-10-08 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-01
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-05-19
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-18
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2007-10-04 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

Svenskt ålfiske

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) Svenskt ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få fiska ål som yrkesfiskare fordras ett särskilt tillstånd, vilket i dagsläget


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 54 kB)

Sydostlänken som nationell angelägenhet

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) Sydostlänken som nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se Sydostlänken som en nationell angelägenhet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Organdonation

Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S) Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras avseende organdonation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 800 personer i Sverige väntar på att få ett


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 54 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Skrotpeng på fritidsbåtar

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Skrotpeng på fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skrotpeng för fritidsbåtar i Sverige liknande den modell som finns i Norge


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 66 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket utökade befogenheter för att stävja smuggling av stöldgods och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Moms för båtklubbar

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) Moms för båtklubbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa momsplikt för ideella båtklubbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm stad kommer


Utskottsberedning: 2017/18:SkU11

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Laxfiske i Östersjön

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) Laxfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av bestånden av vildlax


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 62 kB)