Peter Helander(Cen)

Peter Helander (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 134
Title Egen företagare/Flygkapten.
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864390
Email peter.helander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-11 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2016-04-20 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:NU23 15 june 2017 Immaterialrätt
Debatt om förslag 2016/17:NU16 10 may 2017 Regional tillväxtpolitik
Debatt om förslag 2016/17:FiU31 3 may 2017 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

Inlandsbanan

Motion 2016/17:3033 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3033 av Per Åsling m.fl. (C) Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan inklusive samtliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3033 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3033 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 69 kB)

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Motion 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ta fram beräkningssätt där man tar större hänsyn till landsbygdens


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 82 kB)

Sänkning av ålderskravet för taxiförarlegitimation

Motion 2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) Sänkning av ålderskravet för taxiförarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som fyllt 18 år och har förvärvat yrkeskompetens för taxiförare, inom gymnasieskolan


Utskottsberedning: 2016/17:TU13

Motion 2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 67 kB)

Det regionala flygets betydelse för norra Dalarna

Motion 2016/17:2966 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2966 av Peter Helander (C) Det regionala flygets betydelse för norra Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheten att belägga Mora-Siljan flygplats med trafikplikt och tillgång


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2966 av Peter Helander (C) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2966 av Peter Helander (C) (pdf, 64 kB)

Investeringar i Dalabanan

Motion 2016/17:2965 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2965 av Peter Helander (C) Investeringar i Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för investeringar utmed Dalabanan för att åstadkomma kortare restid och regionförstoring


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2965 av Peter Helander (C) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2965 av Peter Helander (C) (pdf, 62 kB)

Regionalisering av Allmänna arvsfonden

Motion 2016/17:3115 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3115 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) Regionalisering av Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av vilka myndigheter som ska fördela arvsfondsmedlen och om att fördelningen ska


Utskottsberedning: 2016/17:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3115 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3115 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 63 kB)

Reformerat reseavdrag

Motion 2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) Reformerat reseavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda avdraget för resor i deklarationen i syfte att inte missgynna de resenärer som saknar tillgång till kollektivtrafik


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 59 kB)

Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 60 kB)

Grön skatteväxling

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) Grön skatteväxling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en miljömässig och samhällsekonomisk utvärdering av den gröna skatteväxlingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Centerpartiet


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 73 kB)