Peter Helander(Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 134
Title Egen företagare/Flygkapten.
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864390
Email peter.helander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-11 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2016-04-20 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KU32 31 january 2018 Minoritetsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2017/18:FöU1 7 december 2017 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Flygförbindelse Mora-Arlanda

Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:374 Flygförbindelse Mora–Arlanda av Peter Helander (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen säger att man vill att hela Sverige ska leva – något som man uttrycker i både skrift och tal. För oss som inte kommer från storstäder eller regioncentrum uppfattas detta som tomt prat.

Inlämnad: 2018-02-09 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C) (pdf, 99 kB)

Regler för trafikplikt

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:25 Regler för trafikplikt av Peter Helander (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alla har vi lärt oss att Sverige är ett avlångt och delvis glest befolkat land, och det stämmer. Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket skapar speciella utmaningar för vårt näringsliv som konkurrerar

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regler för trafikplikt

Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) Låt inte Sverige klyvas Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Bryt den sociala klyvningen Från utanförskap till arbete Fler och växande företag Inför en arbetsförmedlarpeng Tillsätt en arbetsmarknadskommission En


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:KrU3 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9 2017/18:SoU9 2017/18:TU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU2
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 16 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. C En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett öppet och transparant


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:KU34 2017/18:KU38 2017/18:NU11 2017/18:SfU15 2017/18:SfU17 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2017/18:UU21 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 14 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Inlandsbanan

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan inklusive samtliga


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Skatter

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 61 kB)

Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26

Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 61 kB)

Beskattning av enskilda näringsidkare

Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Beskattning av enskilda näringsidkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för ändrade regler vid beräkning av det skattepliktiga resultatet av näringsverksamheten


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 80 kB)

Förändring av det inkomstskatterättsliga begreppet "näringsverksamhet"

Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Förändring av det inkomstskatterättsliga begreppet ”näringsverksamhet” Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring och anpassning av det inkomstskatterättsliga begreppet ”näringsverksamhet”


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 67 kB)