Peter Helander(Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 134
Title Egen företagare/Flygkapten.
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864390
Email peter.helander[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-11 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-01-13 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2016-04-20 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:606 av Peter Helander (C) 19 september 2017 Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda
Debatt om förslag 2016/17:NU23 15 june 2017 Immaterialrätt
Debatt om förslag 2016/17:NU16 10 may 2017 Regional tillväxtpolitik
Debatt om förslag 2016/17:FiU31 3 may 2017 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Regler för trafikplikt

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:25 Regler för trafikplikt av Peter Helander (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alla har vi lärt oss att Sverige är ett avlångt och delvis glest befolkat land, och det stämmer. Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket skapar speciella utmaningar för vårt näringsliv som konkurrerar

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C) (pdf, 79 kB)

Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) Låt inte Sverige klyvas Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Bryt den sociala klyvningen Från utanförskap till arbete Fler och växande företag Inför en arbetsförmedlarpeng Tillsätt en arbetsmarknadskommission En


Utskottsberedning: CU KrU MJU NU SfU SkU SoU TU UbU 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:FiU1 2017/18:UbU1 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Inlandsbanan

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan inklusive samtliga


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Skatter

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 61 kB)

Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 61 kB)

Beskattning av enskilda näringsidkare

Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Beskattning av enskilda näringsidkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för ändrade regler vid beräkning av det skattepliktiga resultatet av näringsverksamheten


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 80 kB)

Förändring av det inkomstskatterättsliga begreppet "näringsverksamhet"

Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) Förändring av det inkomstskatterättsliga begreppet ”näringsverksamhet” Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring och anpassning av det inkomstskatterättsliga begreppet ”näringsverksamhet”


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 67 kB)

Företagande för fler jobb i hela landet

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) Företagande för fler jobb i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FiU KU NU SoU TU 2017/18:AU4 2017/18:FiU25

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 121 kB)