Pernilla Stålhammar(Grn)

Pernilla Stålhammar (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Stockholm, Bench 172
Title Utrikespolitisk expert/Nationalekonom.
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866054
Email pernilla.stalhammar[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-07-14
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2016-06-16 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-16
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 –

Said and done

Integrering av Agenda 2030 i grund- och gymnasieskolans utbildning

Motion 2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP) Integrering av Agenda 2030 i grund- och gymnasieskolans utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Agenda 2030 ska integreras i undervisningen samt att utbildningsmaterial och läromedel


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP) (pdf, 62 kB)

Behov av reglering i skönhetsbranschen

Motion 2016/17:2612 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2612 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) Behov av reglering i skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av reglering i skönhetsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2612 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2612 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) (pdf, 64 kB)

Utvärdering av barn- och ungdomslinjen

Motion 2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) Utvärdering av barn- och ungdomslinjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärderingsuppdrag till Inspektionen för vård och omsorg av barn- och ungdomslinjen och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) (pdf, 66 kB)

Sommartid som normaltid

Motion 2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Sommartid har i Sverige funnits


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Ekocid

Motion 2015/16:1592 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1592 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Ekocid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekocid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mineralbrytning i känsliga naturområden, överfiske, skogsskövling, utvinning av skiffergas


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1592 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1592 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Statliga Rymdbolagets verksamhet och den strategiska exportkontrollen

Motion 2014/15:1984 av Pernilla Stålhammar (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1984 av Pernilla Stålhammar (MP) Statliga Rymdbolagets verksamhet och den strategiska exportkontrollen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rymdbolagets verksamhet bör genomlysas för att avgöra om den


Utskottsberedning: 2014/15:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1984 av Pernilla Stålhammar (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1984 av Pernilla Stålhammar (MP) (pdf, 66 kB)

Statlig styrning och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer

Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Statlig styrning och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reglering av och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer. Bakgrund Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Ecocide

Motion 2014/15:1653 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1653 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Ecocide Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ecocide . Motivering Överfiske, kalhuggning av skogar, utvinning av skiffergas och olja ur tjärsand är några exempel


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1653 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1653 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Erkännande av Palestina

Interpellation 2014/15:87 av Sofia Damm (KD)

Interpellation 2014/15:87 Erkännande av Palestina av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Sverige och Europeiska unionen har sedan länge verkat för att finna en fredlig och hållbar lösning på den israelisk-palestinska konflikten. Sveriges linje har varit tydlig, oavsett vem som innehaft regeringsmakten;

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:87 av Sofia Damm (KD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av Palestina