Per Ramhorn(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 219
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email per.ramhorn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Sweden Democrats

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member
  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • Deputy Group Leader 2014-09-29 –
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2011-10-20 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) Vård på lika villkor för hela befolkningen – likvärdiga patientavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa principen att jämlika patientavgifter, för en viss vårdåtgärd,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Funktionsrätt för alla

Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) Funktionsrätt för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att regeringen ser över möjligheten att implementera ett nytt system där inte alla personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU1 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) En tillgänglig sjukvård i världsklass 1        Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Motivering 4Offentligt anställda 4.1Stimulera och ge incitament till utbildning 4.1.1Kompetenslyft för sjuksköterskor 4.1.2Undersköterska


Utskottsberedning: AU KU UbU 2017/18:FiU26 2017/18:FiU3 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 208 kB)

Psykiatri

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Vård och omsorg av äldre

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) Vård och omsorg av äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att tillsätta en utredning som ser över hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU15 2017/18:CU16 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:1063 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1063 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) Vård på lika villkor för hela befolkningen – likvärdiga patientavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa principen att jämlika patientavgifter för en viss vårdåtgärd,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1063 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1063 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (pdf, 67 kB)

Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar


Utskottsberedning: NU UbU 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:194

Motion till riksdagen 2017/18:194 Motionen utgår.

2017-09-25