Per Lodenius(Cen)

Per Lodenius (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 114
Title Lärare.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864566
Email per.lodenius[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-10-14 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-02-11 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2011-10-13
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-02-11
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-02-01 – 2018-09-24

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Sammanfattning Att verka för ett rikt och nyskapande kulturliv som är tillgängligt för alla människor samt att bevara och tillgängliggöra kulturarvet är viktiga uppgifter för hela


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 84 kB)

Lägre värdering av åländska gymnasiebetyg

Skriftlig fråga 2016/17:1013 av Per Lodenius (C)

Fråga 2016/17:1013 Lägre värdering av åländska gymnasiebetyg av Per Lodenius (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Värderingen av utländska betyg för sökande till svenska universitet och högskolor har ändrats. Från hösten 2017 värderas därför åländska gymnasiebetyg inte lika högt som tidigare. Det har

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1013 av Per Lodenius (C) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt övergå från dagens lagreglering av åldersgränser


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (pdf, 69 kB)

Civilsamhällets särart och EU:s dataskyddsförordning

Skriftlig fråga 2016/17:320 av Per Lodenius (C)

Fråga 2016/17:320 Civilsamhällets särart och EU:s dataskyddsförordning av Per Lodenius (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den förra regeringen tillsatte Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) med uppdrag att stärka det civila samhället. I februari i år presenterade utredningen

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:320 av Per Lodenius (C) (pdf, 93 kB)

Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (pdf, 70 kB)

Högre utbildning till jobb

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Högre utbildning till jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka undervisningens kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Teckenspråk

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2983 av Per Lodenius (C) Teckenspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur utlärning av teckenspråk till alla barn i skolan ska ske och hur kunskapen om teckenspråk kan bli större i hela samhället och


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C) (pdf, 57 kB)

Utbildning

Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa fler vägar in till läraryrket genom möjligheten till fristående lärarutbildning, snabbare validering av kunskap och fler KPU-utbildningar


Utskottsberedning: UbU 2016/17:UbU1 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 12 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 128 kB)

Möjlighet att välja bostadsort för personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) Möjlighet att välja bostadsort för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast se över hur Sverige ska uppfylla artikel 19 i konventionen om


Utskottsberedning: 2016/17:SoU19

Motion 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Engagemang


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 124 kB)