Per Klarberg(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 159
Title Lokförare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864460
Email per.klarberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2015/16:TU16 26 may 2016 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2015/16:TU13 20 april 2016 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2015/16:TU11 13 april 2016 Fordons- och vägtrafikfrågor
Debatt om förslag 2015/16:TU10 23 march 2016 Yrkestrafik och taxi

Med anledning av regeringens proposition 2017/18:41 Ändringar i postlagen.

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) Med anledning av regeringens proposition 2017/18:41 Ändringar i postlagen. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortlöpande och med högre geografisk detaljrikedom ska

2017-11-16

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Fartkamera

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Fartkamera Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fortkörningsavgift på fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man felparkerar får fordonets ägare


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 63 kB)

Handledare vid övningskörning

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Handledare vid övningskörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en minskning av antalet privata handledartillstånd för körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 64 kB)

Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) Cykeln är nyckelen till friheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla tunga fordon med över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar vintertid ska ha vinterdäck på


Utskottsberedning: TU 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) En järnväg som inte spårar ur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka intrångsskyddet från passagerarutrymmet in till lokförarens hytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Med flyget lyfter Sverige

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) Med flyget lyfter Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utjämna de finansiella villkoren för de regionala och statliga flygplatserna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Trafik för unga

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) Trafik för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra reglerna så att myndiga personer som innehavt körkort under två års tid tillåts ta taxilegitimation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)