Per Klarberg (SweDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Skåne County South
Title Lokförare.
Born 1965

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot trafikutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 14-.
 • Föräldrar

  Lokföraren Olle Klarberg och läkarsekreteraren Karin Klarberg, f. Bengtsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Malmö, slutår 85. Lokförarutbildning, Mjölby, slutår 88.
 • Anställningar

  Lokförare, SJ 88-92. Värdetransportör, Securitas 92-95. Lokförare SJ 95-00. Lokförare, Sydvästen 00. Lokförare, SJAB 00-10. Lokförare, Veolia Transport 12-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Trelleborg 02-. Oppositionsråd, Trelleborg 11-12.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:TU15 29 may 2018 Väg- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:TU11 28 march 2018 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2017/18:CU12 21 march 2018 Ny järnvägstrafiklag
Debatt om förslag 2017/18:TU6 28 february 2018 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING 2VIKTIGA


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 147 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 353 kB)

Höjning av banavgifterna

Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:800 Höjning av banavgifterna av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) År 2012 tillkännagav riksdagen för regeringen att banavgifterna inte borde höjas under planeringsperioden, i enlighet med trafikutskottets betänkande. Utskottet resonerade i sitt förslag till riksdagsbeslut att en

Inlämnad: 2016-02-12 Svarsdatum: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD) (pdf, 75 kB)

Reserverade medel för järnvägsunderhåll

Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:799 Reserverade medel för järnvägsunderhåll av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges järnvägar är i alarmerande dåligt skick, något som blivit tydligare det senaste året. Därför är det av yttersta vikt att resurser läggs på – och tydlighet finns i – arbetet med underhåll av

Inlämnad: 2016-02-12 Svarsdatum: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD) (pdf, 68 kB)

med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretessreglerna och samtalsordningen mellan SOS Alarm och


Utskottsberedning: 2015/16:FöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Id-kontroller på Öresundsbron

Skriftlig fråga 2015/16:443 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:443 Id-kontroller på Öresundsbron av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vi är glada att regeringen äntligen börjar ta problemet med den skenande massinvandringen på allvar, och välkomnar att arbetet med förslag på åtgärder tagit fart. Problemet med att inte stämma i bäcken är

Inlämnad: 2015-12-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:443 av Per Klarberg (SD) (pdf, 77 kB)

Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser

Skriftlig fråga 2015/16:428 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:428 Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:428 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Osund konkurrens vid fördelning av tågläge

Skriftlig fråga 2015/16:427 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:427 Osund konkurrens vid fördelning av tågläge av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:427 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Handlingsplan till följd av migrationskrisen

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) Handlingsplan till följd av migrationskrisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen offentligt ska tydliggöra för kommissionen att Sverige måste få ett tidsbegränsat undantag från hela


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Regeringens arbete med järnvägssäkerhet

Skriftlig fråga 2015/16:272 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:272 Regeringens arbete med järnvägssäkerhet av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I min motion 2014/15:241 framför jag att det säkerhetstänkande som i dag finns inom flygbranschen bör implementeras även inom den svenska järnvägsbranschen. Jag anser att det bör vara en självklarhet

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:272 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Järnvägsnätsbeskrivning 2017

Skriftlig fråga 2015/16:271 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:271 Järnvägsnätsbeskrivning 2017 av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) Järnvägsunderhållet har varit eftersatt under en lång tid, vilket gör att anläggningen är sliten. Trafikverket avser nu att sänka hastigheten på 1 325 kilometer järnväg på stambanorna på grund av dåliga räler

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:271 av Per Klarberg (SD) (pdf, 66 kB)