Per Klarberg(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 159
Title Lokförare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864460
Email per.klarberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:TU1 8 december 2017 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Interpellationsdebatt 2016/17:603 av Per Klarberg (SD) 26 september 2017 Terrorhot mot järnvägen
Debatt om förslag 2016/17:TU18 15 june 2017 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU17 1 june 2017 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 279 kB)

med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (pdf, 68 kB)

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Införande av järnvägsobligationer

Motion 2014/15:2138 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2138 av Per Klarberg m.fl. (SD) Införande av järnvägsobligationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att delvis finansiera de stora investeringar och det underhåll som behövs inom järnvägen med järnvägsobligationer. Motivering Järnvägsunderhållet


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2138 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2138 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Omförhandling av svaveldirektivet

Motion 2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD) Omförhandling av svaveldirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svaveldirektivet måste omarbetas från grunden så att man tar rimlig hänsyn till svenska företags


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Återförstatliga järnvägsunderhållet snarast

Motion 2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD) Återförstatliga järnvägsunderhållet snarast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allt järnvägsunderhåll ska återgå i statlig regi så fort som möjligt. Motivering Den


Utskottsberedning: 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Införande av en mobiltelefonilag

Motion 2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD) Införande av en mobiltelefonilag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara ett tydligt förbud mot sms och användandet av handhållen mobiltelefon samtidigt som


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Ingen trängselskatt för elbilar

Motion 2014/15:2134 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2134 av Per Klarberg m.fl. (SD) Ingen trängselskatt för elbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering måste göra mer för att stimulera införandet av elbilar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2134 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2134 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Slopa SJ AB:s avkastningskrav

Motion 2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD) Slopa SJ AB:s avkastningskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SJ AB:s avkastningskrav ska upphöra; SJ AB kan i dag inte konkurrera på lika villkor med bl.a. länstrafikbolagen. Motivering Ska


Utskottsberedning: 2014/15:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)