Per Klarberg(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 159
Title Lokförare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864460
Email per.klarberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:CU12 21 march 2018 Ny järnvägstrafiklag
Debatt om förslag 2017/18:TU6 28 february 2018 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2017/18:TU4 24 january 2018 Postfrågor
Debatt om förslag 2017/18:TU1 8 december 2017 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av järnvägstrafiklagen tydligt ska framgå att ersättning för ideell skada, t.ex. psykiskt lidande, till


Utskottsberedning: 2017/18:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Åtgärder för svenska åkerier

Skriftlig fråga 2017/18:336 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2017/18:336 Åtgärder för svenska åkerier av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Situationen för svenska åkerier är alltjämt kritisk, trots regeringens utlovade åtgärder för att få bukt med det – ofta organiserade – fusket, främst från utländska åkare. En viktig pusselbit i kampen mot

Inlämnad: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:336 av Per Klarberg (SD) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortlöpande och med högre geografisk detaljrikedom ska följa upp Postnords


Utskottsberedning: 2017/18:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2017/18:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Fartkamera

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Fartkamera Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fortkörningsavgift på fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man felparkerar får fordonets ägare


Utskottsberedning: 2017/18:TU11

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 63 kB)

Handledare vid övningskörning

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Handledare vid övningskörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en minskning av antalet privata handledartillstånd för körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 64 kB)

Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. SD Cykeln är nyckelen till friheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla tunga fordon med över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar vintertid ska ha vinterdäck på


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:TU11

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. SD En järnväg som inte spårar ur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka intrångsskyddet från passagerarutrymmet in till lokförarens hytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:TU18 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)