Per-Ingvar Johnsson(Cen)

Per-Ingvar Johnsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 65
Title Civilekonom
Born 1944
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866037
Email per-ingvar.johnsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Centre Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2014-10-14 –
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även verksamhet i egen regi ska omfattas av det program med mål och riktlinjer som avses i


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse av


Utskottsberedning: 2016/17:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullmaktsgivarens rätt att pröva giltigheten hos en


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Nato

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdraget att pröva och ompröva den militära alliansfriheten och utifrån avslutade utredningar inleda en


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Bistånd för hållbar utveckling

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Bistånd för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn av Sveriges politik för global utveckling för att uppgradera det svenska biståndspolitiska


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen

Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett tydligare beställaransvar och en bättre regelefterlevnad


Utskottsberedning: 2016/17:TU13

Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 62 kB)

En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om


Utskottsberedning: CU 2016/17:NU3 2016/17:TU1 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14,2016/17:TU17 2016/17:TU16 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 2 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm–Kristianstad

Motion 2016/17:3049 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3049 av Per-Ingvar Johnsson (C) Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm–Kristianstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm–Kristianstad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3049 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3049 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 58 kB)

ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer och om- och tillbyggnader

Motion 2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer och om- och tillbyggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för ROT-avdrag avseende


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 61 kB)