Per-Ingvar Johnsson(Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 65
Title Civilekonom
Born 1944
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866037
Email per-ingvar.johnsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Centre Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2014-10-14 –
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) Låt inte Sverige klyvas Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Bryt den sociala klyvningen Från utanförskap till arbete Fler och växande företag Inför en arbetsförmedlarpeng Tillsätt en arbetsmarknadskommission En


Utskottsberedning: CU KrU MJU NU SfU SkU SoU TU UbU 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:FiU1 2017/18:UbU1 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Utrikes- och säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndet ska prioritera stöd till svikande stater och postkonfliktstater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) En hållbar infrastruktur för hela landet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Ökad mobilitet med minskad klimatpåverkan Ändra beskattningsnormen för att beskatta fossilt mer än förnybart Flygskatt Obligatorisk


Utskottsberedning: CU KU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Miljöansvar och grön tillväxt

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) Miljöansvar och grön tillväxt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Miljöansvar och grön tillväxt Politik för grön tillväxt och gröna jobb Förstärk den gröna skatteväxlingen Gör det billigare och enklare


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FiU6 2017/18:MJU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 171 kB)

Mångfald av medieperspektiv i hela landet

Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) Mångfald av medieperspektiv i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt vidta åtgärder för att säkra tillgången på allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning


Utskottsberedning: KU SkU

Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1. Motivering Den svenska demokratin är i grunden välfungerande


Utskottsberedning: 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 107 kB)

Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C) Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar av tillståndsärenden


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C) (pdf, 62 kB)

Vård av demokratin och ökat valdeltagande

Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Vård av demokratin och ökat valdeltagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det civila samhällets betydelse för demokratin, om att utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 92 kB)

Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism

Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt arbete för synliggörandet av behandlingen av romer och resande under svenskt 1900-tal och


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)