Per-Arne Håkansson(SocDem)

Per-Arne Håkansson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 95
Title Journalist/Ombudsman.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864977
Email per-arne.hakansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2015-02-01 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-31
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31

Said and done

Trähusbyggande

Skriftlig fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S)

Fråga 2016/17:642 Trähusbyggande av Per-Arne Håkansson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I ett av de samverkansprogram som regeringen lanserat för att stärka Sveriges konkurrenskraft finns ett särskilt fokus på den svenska träindustrin. Det handlar om smart industri med hänsyn till en hållbar klimatpolitik

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 78 kB)

Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

E6 genom Skåne

Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) E6 genom Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 63 kB)

Tyst godkännande av deklarationer

Motion 2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S) Tyst godkännande av deklarationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. tyst godkännande av deklarationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skatteförfarandeutredningen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 58 kB)

Ålens värde i kulturarvet

Motion 2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) Ålens värde i kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa ålens viktiga roll och värde i kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14

Motion 2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 69 kB)

Utvecklingsmöjligheter för sfi-lärare

Motion 2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S) Utvecklingsmöjligheter för sfi-lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utvecklingsmöjligheterna för sfi-lärare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska är nyckeln


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 59 kB)

Flygutbildningen i Ljungbyhed

Motion 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) Flygutbildningen i Ljungbyhed Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla Trafikflyghögskolans i Ljungbyhed direkta koppling till forskning och universitet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (pdf, 67 kB)

Öresundsintegrationen

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Öresundsintegrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har integrationen över


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)