Penilla Gunther (ChrDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North
Title Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
Born 1964

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-01-20 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-01-20
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-10 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-04-07
  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
 • Föräldrar

  Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
 • Utbildning

  Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
 • Anställningar

  Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Energikommissionen 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
 • Litteratur

  Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
 • Bostadsort

  Trollhättan

Said and done

Rättsosäkra tillståndsförfaranden

Skriftlig fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2017/18:1540 Rättsosäkra tillståndsförfaranden av Penilla Gunther KD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Tillståndsprocesser för byggnation av vindkraftsverk är en tidsödande process. Ett uppfört vindkraftverk påverkar såväl natur som människor. Här måste en balans råda mellan de intressen som vill uppföra kraftverket

Inlämnad: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 88 kB)

Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige

Skriftlig fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2017/18:1536 Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige av Penilla Gunther KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige behöver fler poliser. Därför är det glädjande att en utbildning ska etableras i Västsverige. Däremot är det bekymmersamt att det finns en känsla av att processen i

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 90 kB)

Studier på nya läkemedel

Interpellation 2017/18:575 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:575 Studier på nya läkemedel av Penilla Gunther KD till Socialminister Annika Strandhäll S I flertalet tidningar har vi de senaste dagarna kunnat följa hur universitetssjukhus har stoppat patienter från att ingå i studier på nya läkemedel som kan lindra symtom och rädda liv. Orsaken är att behandlingarna

Inlämnad: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:575 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Studier på nya läkemedel

med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet

Motion 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. KD med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa Rymdstyrelsens uppdrag både strategiskt och finansiellt och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Personalliggare för småföretagare

Interpellation 2017/18:564 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:564 Personalliggare för småföretagare av Penilla Gunther KD till Finansminister Magdalena Andersson S När lagen om personalliggare infördes syftade den till att få bukt med svartarbete i svårt utsatta branscher. I grund och botten var syftet gott, och inledningsvis var också den praktiska tillämpningen

Inlämnad: 2018-05-25 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:564 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Personalliggare för småföretagare

med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen så att så


Utskottsberedning: 2017/18:NU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till solel utifrån ett


Utskottsberedning: 2017/18:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran

Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt lagförslag som värnar möjligheten


Utskottsberedning: 2017/18:NU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (pdf, 72 kB)

med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förse svensk industri med grundläggande och nödvändiga förutsättningar


Utskottsberedning: 2017/18:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop

Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfrihet och mångfald


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 86 kB)