Penilla Gunther(ChrDem)

Penilla Gunther (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 230
Title Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865736
Email penilla.gunther[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-01-20 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-01-20
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-10 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-04-07
  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringsmodellen för Lantmäteriets geodataförsörjning bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2016

2017-09-15

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda säkerhetsavstånd mellan bilist och cyklist och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bland många

2017-09-15

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Systematiskt arbete för kvinnofrid

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) Systematiskt arbete för kvinnofrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att samarbeta i högre grad med SKL kring planering och genomförande av arbete kring kvinnofrid

2017-09-15

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till styrmedel och prismodeller för ökad sjöfart inom Sverige och tillkännager detta

2017-09-15

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 61 kB)

Pant på engångsgrillar

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) Pant på engångsgrillar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa pant på engångsgrillar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartider innebär grillning, ofta med hjälp av engångsgrillar

2017-09-15

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Nödvattenplaner i kommunerna

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) Nödvattenplaner i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbetandet av lokala dricksvattenförsörjningsplaner liksom nödvattenplaner och översyn av gällande vattenskyddsområden ska göras

2017-09-15

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 62 kB)

Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler möjligheter till miljödifferentierade avgifter vid ankomst till hamn eller flygplats bör utredas och tillkännager

2017-09-15

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga det svenska skattesystemet för företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2017-09-15

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Egenanställningsföretag

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) Egenanställningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de s.k. egenanställningsföretagens arbetsmiljö och lönesättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man

2017-09-15

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 58 kB)

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Skriftlig fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2016/17:1718 Utredningen om donations- och transplantationsfrågor av Penilla Gunther (KD) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I Sverige är viljan att donera organ relativt hög, vilket framgår av Utredningen om donations- och transplantationsfrågors betänkande Organdonation – En livsviktig

Inlämnad: 2017-07-05 Svarsdatum: 2017-07-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 93 kB)