Paula Bieler(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 151
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866309
Email paula.bieler[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-24 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-19 – 2016-12-23
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-10-18
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING 2VIKTIGA


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 147 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 353 kB)

med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 101 kB)

Motionen utgår

Motion 2015/16:3386

Motion till riksdagen 2015/16:3386 Motionen utgår.

2016-04-06

med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända

Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om etableringsuppdragets utformning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) (pdf, 73 kB)

med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 71 kB)

Handlingsplan till följd av migrationskrisen

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) Handlingsplan till följd av migrationskrisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen offentligt ska tydliggöra för kommissionen att Sverige måste få ett tidsbegränsat undantag från hela


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor

Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Familjepolitik

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda blivande föräldrar ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:KrU1 2015/16:KrU4 2015/16:SfU1 2015/16:SfU15 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU8 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Könsselektiva och andra utsorterande aborter

Motion 2015/16:3086 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3086 av Paula Bieler m.fl. (SD) Könsselektiva och andra utsorterande aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att motverka att abort används som en metod för att välja egenskaper hos barn och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3086 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3086 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Barnmorskans arbetsomfattning

Motion 2015/16:2915 av Paula Bieler och Julia Kronlid (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2915 av Paula Bieler och Julia Kronlid (båda SD) Barnmorskans arbetsomfattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1974


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2915 av Paula Bieler och Julia Kronlid (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2915 av Paula Bieler och Julia Kronlid (båda SD) (pdf, 62 kB)