Paula Bieler(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 151
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866309
Email paula.bieler[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-24 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-19 – 2016-12-23
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-10-18
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU17 2017/18:JuU25 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:TU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 7 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Jämställdhet

Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:SfU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 3 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2017/18:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2018 1   Sammanfattning Satsningar 2018 2019 2020 Sänkt inkomstskatt låg- och medelinkomsttagare 20,0 20,0 20,0 Sänkt marginalskatt 5,5 5,8 6,0 Satsningar mot äldrefattigdom        


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 609 kB) Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 925 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU3 2017/18:SfU17 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 11 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) Trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även fadern ska ges formell rätt till ledighet mot ersättning för att följa med på det första besöket på mödravårdscentralen


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:SfU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

En mer human sjukvård och sörjandestöd

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) En mer human sjukvård och sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas i syfte att förbättra Försäkringskassans uppgifter från vården och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Motion 2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:357

Motion till riksdagen 2017/18:357 Motionen utgår.

2017-09-27