Paula Bieler (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 151
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866309
Email paula.bieler[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-24 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-19 – 2016-12-23
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-10-18
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-06-20 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14-16. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14- och arbetsmarknadsutskottet 16-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-.

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet

Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd


Utskottsberedning: 2017/18:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 72 kB)

Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt förs in i grundskolans


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Transparent skattesystem

Motion 2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Transparent skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa mervärdesskatt för konsumenter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotflyktingar


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:JuU13 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU17 2017/18:SfU18 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:TU17 2017/18:UU1 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 137 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör till avgörandet av migrationsärenden samt hanterandet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser

Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges representation i dess


Utskottsberedning: 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 64 kB)

Ett tjänstemannaansvar på riktigt

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler båda SD Ett tjänstemannaansvar på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med revisionen av politiker och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:KU33 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 70 kB)