Patrik Lundqvist(SocDem)

Patrik Lundqvist (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 136
Title Mekaniker.
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865355
Email patrik.lundqvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SkU33 15 june 2017 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Frågestund 1 june 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:SkU29 16 may 2017 Skattebrottsdatalag
Debatt om förslag 2016/17:SkU28 16 may 2017 Tullbrottsdatalag

Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen

Skriftlig fråga 2016/17:886 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2016/17:886 Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen av Patrik Lundqvist (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Häromdagen kom en väldigt uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen, där det slogs fast att Bredbandsbolaget har medverkat till upphovsrättsbrott

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:886 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 79 kB)

Socialtjänsternas myndighetsutövning

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) Socialtjänsternas myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av åtgärder för att vända utvecklingen inom landets socialförvaltningar och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 60 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Skadliga sms-lån

Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S) Skadliga sms-lån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regleringen av sms-lån till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det lätt att låna pengar.


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 61 kB)

Mygg i Nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2015/16:782 Mygg i Nedre Dalälven av Patrik Lundqvist (S) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) Förekomsten av översvämningsmyggor i Sverige ökar, inte enbart runt det störst drabbade området runt Nedre Dalälven, där det sprider sig till allt större areal, utan också på andra håll runt om i Sverige.

Inlämnad: 2016-02-09 Svarsdatum: 2016-02-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 80 kB)

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ökat inflytande för de förtroendevalda och allmänintresset

Motion 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S) Ökat inflytande för de förtroendevalda och allmänintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för ett ökat inflytande över statsmakten för förtroendevalda


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S) (pdf, 66 kB)

Missbruket av visstidsantällningar

Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) Missbruket av visstidsantällningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsning av allmän visstidsanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anställningsformens huvudregel


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Momsplikt för ideell sektor

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2014/15:125 Momsplikt för ideell sektor av Patrik Lundqvist (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Skatteverket har på senare tid ändrat sina bedömningar vad gäller ideell sektor, vilket skapar en viss, berättigad, oro över hur biståndsorganisationer med insamling och försäljning av second hand-varor

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 91 kB)

Tågförbindelse Sandviken-Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:52 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2014/15:52 Tågförbindelse Sandviken–Stockholm av Patrik Lundqvist (S) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Det blir nu indragningar av direkttågen mellan Sandviken och Uppsala/Stockholm. Det motverkar den viktiga tanken om ytmässig arbetsmarknadsförstoring. Sandviken har fram till nu haft

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:52 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 79 kB)