Patrik Lundqvist (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 311
Title Mekaniker.
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865355
Email patrik.lundqvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 14-.
 • Föräldrar

  Lindaren Per Lundqvist och personalchefen Lena Jernberg.
 • Anställningar

  Mekaniker/kransynare, Sandvik SMT, 06-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Tullverkets insynsråd 14-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Sandviken 10-. Ledamot, bygg- och miljönämnden, Sandviken 06-08. Ledamot, kunskapsnämnden, Sandviken 08-10 och vice ordförande 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Gävleborg 09-11. Vice ordförande, IF Metall västra Gästrikland 13-15.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:SkU11 22 march 2018 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2016/17:SkU33 15 june 2017 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Frågestund 1 june 2017 Frågestund

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. S Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga 1524 år för 280 positiva budskap


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Spelreklam och spelberoende

Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning,


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen

Skriftlig fråga 2016/17:886 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2016/17:886 Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen av Patrik Lundqvist (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Häromdagen kom en väldigt uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen, där det slogs fast att Bredbandsbolaget har medverkat till upphovsrättsbrott

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:886 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 79 kB)

Socialtjänsternas myndighetsutövning

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist S Socialtjänsternas myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av åtgärder för att vända utvecklingen inom landets socialförvaltningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 60 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Skadliga sms-lån

Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist S Skadliga sms-lån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regleringen av sms-lån till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det lätt att låna pengar. För vissa allt för


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 61 kB)

Mygg i Nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2015/16:782 Mygg i Nedre Dalälven av Patrik Lundqvist (S) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) Förekomsten av översvämningsmyggor i Sverige ökar, inte enbart runt det störst drabbade området runt Nedre Dalälven, där det sprider sig till allt större areal, utan också på andra håll runt om i Sverige.

Inlämnad: 2016-02-09 Svarsdatum: 2016-02-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 80 kB)

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)