Patrik Engström(SocDem)

Patrik Engström (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 74
Title Industriarbetare.
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864791
Email patrik.engstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-04-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-03-31
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-05-07
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2017-04-06 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Frågestund 20 october 2016 Frågestund
Debatt om förslag 2015/16:SfU7 18 november 2015 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Debatt om förslag 2015/16:SfU5 11 november 2015 En mer jämställd föräldrapenning

Statlig styrning av myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:99 av Patrik Engström (S)

Fråga 2016/17:99 Statlig styrning av myndigheter av Patrik Engström (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Civilministern och statsministern skrev i våras på DN Debatt om vikten av att hitta en balans mellan statliga myndigheters närvaro i landet och effektivitet inom dito. Senare samma vår drog Statskontoret

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-10-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:99 av Patrik Engström (S) (pdf, 90 kB)

Ökade resurser till vägnätet i Dalarna

Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) Ökade resurser till vägnätet i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att investera i landsbygdens vägnät för att


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) (pdf, 67 kB)

Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna till trafikplikt för Mora-Siljan flygplats samt om flygplatsen kan få tillgång


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) Dalabanans klassificering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Statlig fiber

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Statlig fiber Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Bredband och it på landsbygden Det är glädjande


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka Tullverkets befogenheter i syfte att förhindra att stöldgods förs


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Förutsättningar för inkubatorer

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) Förutsättningar för inkubatorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regional översyn av Sveriges inkubatorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges inkubatorer


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) (docx, 43 kB) Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) (pdf, 64 kB)

Basindustrins framtid

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) Basindustrins framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att kartlägga industrins villkor ur ett globalt och långsiktigt perspektiv och att överväga möjligheterna


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Sportbibliotek

Motion 2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S) Sportbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att ta fram riktlinjer för införandet av sportbibliotek i landets samtliga kommuner och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 66 kB)