Patrik Engström(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 74
Title Industriarbetare.
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864791
Email patrik.engstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2017-03-31
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-04-01 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-05-07
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2017-04-06 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 1 february 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Frågestund 26 october 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

God man

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftningen rörande gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att vara god man eller


Utskottsberedning: 2017/18:CU8

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Åtgärder mot mobbning

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) Åtgärder mot mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur skolor kan bli bättre på att förhindra och stoppa mobbning och kränkningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering De


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Bredband och it på landsbygden

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Bredband och it på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta satsningarna på utbyggnad av bredband och it på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:TU9

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Satsning på ledarhundar

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Satsning på ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förstärka utbildningen av ledarhundar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ledarhunden,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Alla barns rätt till förskola

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att undersöka hur vi kan uppmuntra barn med störst


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nationell satsning med målet att få fler att välja utbildningar inom


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Dalarnas vägnät

Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S) Dalarnas vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att stärka Dalarnas vägnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Personalgåvor

Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Personalgåvor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan angående personalgåvor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har, vid en jämförelse med andra länder,


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Kombinatörer

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) Kombinatörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av regler inom trygghetssystemen för att underlätta för kombinatörer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många vill


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen

Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) Arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver ta initiativ för att arbetsmarknadsbegreppet förtydligas i sjukförsäkringen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 68 kB)