Patrik Björck(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 43
Title Träindustriarbetare.
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865957
Email patrik.bjorck[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-09-10 –
  • Member 2013-06-17 – 2014-10-07
  • Deputy member 2010-10-19 – 2013-06-16

Said and done

Elektrifiering av Kinnekullebanan

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Elektrifiering av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen ta hänsyn till möjligheterna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Livsmedelsindustrins utveckling

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Statlig närvaro i kommunerna

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) Statlig närvaro i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av landets kommuner


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Veteraner i internationella insatser

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Förändring av andelstal för enskilda vägar

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hela Sverige ska leva

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) Hela Sverige ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla beslut ha hela landets utveckling som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett långt


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Bättre förutsättningar för besöksnäringen

Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Bättre förutsättningar för besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att underlätta besöksnäringens utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Bygg i trä

Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S) Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av främjande av byggnation i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Motivering Just nu byggs det fler bostäder i Sverige


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 68 kB)