Patrik Björck(SocDem)

Patrik Björck (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 43
Title Träindustriarbetare
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865957
Email patrik.bjorck[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-09-10 –
  • Member 2013-06-17 – 2014-10-07
  • Deputy member 2010-10-19 – 2013-06-16

Said and done

Sexualbrottsligheten

Interpellation 2016/17:378 av Richard Jomshof (SD)

Interpellation 2016/17:378 Sexualbrottsligheten av Richard Jomshof (SD) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson påstod nyligen i en intervju med brittiska BBC att det inte finns något samband mellan den mycket stora invandringen till

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:378 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sexualbrottsligheten

Kinnekullebanan

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Cykelväg längs E20

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) Cykelväg längs E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Näringspolitik för fler jobb i Västsverige

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) Näringspolitik för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Tillämpning av EU-program

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) Tillämpning av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar av tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Fler poliser ute i trafiken

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) Fler poliser ute i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler poliser som aktivt arbetar med trafikövervakning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Länsstyrelserna

Motion 2016/17:1148 av Patrik Björck (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1148 av Patrik Björck (S) Länsstyrelserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett ändrat arbetssätt inom Sveriges länsstyrelser och en översyn av hur man kan återfå en politisk styrning av länsstyrelserna och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1148 av Patrik Björck (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1148 av Patrik Björck (S) (pdf, 59 kB)

Högskolan i Skövde

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och bredda utbildningarna vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för Försäkringskassans reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 62 kB)