Patrick Reslow (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 45
Title Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14.
 • Föräldrar

  Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Ystad 86-90. Wooster High School, Ohio, USA 87-88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.
 • Anställningar

  Forskarstuderande, Lunds universitet 00-. Eslövs folkhögskola 02-10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Burlöv 98-00. Kommunfullmäktig, Malmö 02-. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02-10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94-00 och vice ordförande 97-98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02-10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91-98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91-98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 14-. Ersättare, Skolstyrelsen Sjöbo 88-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Moderata ungdomsförbund, Sjöbo 85-87. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Sjöbo 87-92, 94-99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbund, Malmö 92-94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90-92, 98-99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92-94. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Malmö 99-01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03-04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04-05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09-13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13-. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12-.
 • Litteratur

  "Rättspolitik och judiciell kontroll" i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). "Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet" i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). "Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid" : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). "Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten" i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen (Hg.), Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals" i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653-1806). Böhlau (03).

Said and done

Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

EU-samarbetet nu och i framtiden

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. M EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten


Utskottsberedning: 2015/16:FiU5 2015/16:KU15 2015/16:KU16 2015/16:MJU20 2015/16:UU10 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport

Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. M Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att bygga en Sturupspendel en tågförbindelse mellan Malmö Sturup och Köpenhamn


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Lotsplikt i Öresund

Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. M Lotsplikt i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla ett internationellt samarbete för miljö- och miljösäkerhetsfrågor gällande fartygstrafiken i Öresund och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Utbyggnad av E22

Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. M Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av E22 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Pappamånader

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1923 av Patrick Reslow M Pappamånader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förändring av de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1995 infördes en så kallad pappamånad


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (pdf, 63 kB)

Om strandskyddet

Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. M Om strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som


Utskottsberedning: 2015/16:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkning av riksdagens


Utskottsberedning: 2015/16:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Skyddet för de mänskliga rättigheterna

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. M Skyddet för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i uppdraget till den nya institutionen för att skydda de mänskliga rättigheterna bör ingå att förebygga och motverka enskildas


Utskottsberedning: 2015/16:KU15 2017/18:KU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Sanktioner vid bristande uppfyllelse av minoritetspolitiska åtaganden

Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. M Sanktioner vid bristande uppfyllelse av minoritetspolitiska åtaganden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till sanktioner gentemot de kommuner som ingår i förvaltningsområden för minoritetsspråk och


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 70 kB)