Patrick Reslow (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 45
Title Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14.
 • Föräldrar

  Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Ystad 86-90. Wooster High School, Ohio, USA 87-88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.
 • Anställningar

  Forskarstuderande, Lunds universitet 00-. Eslövs folkhögskola 02-10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Burlöv 98-00. Kommunfullmäktig, Malmö 02-. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02-10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94-00 och vice ordförande 97-98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02-10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91-98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91-98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 14-. Ersättare, Skolstyrelsen Sjöbo 88-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Moderata ungdomsförbund, Sjöbo 85-87. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Sjöbo 87-92, 94-99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbund, Malmö 92-94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90-92, 98-99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92-94. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Malmö 99-01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03-04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04-05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09-13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13-. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12-.
 • Litteratur

  "Rättspolitik och judiciell kontroll" i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). "Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet" i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). "Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid" : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). "Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten" i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen (Hg.), Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals" i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653-1806). Böhlau (03).

Said and done

Utbyggnad av E22

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. M Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av E22. E22 av strategisk betydelse Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Lotsplikt i Öresund

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. M Lotsplikt i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ett internationellt samarbete om miljö- och miljösäkerhetsfrågor för fartygstrafiken i Öresund. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Friare församlingstillhörighet

Motion 2014/15:2001 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2001 av Hans Wallmark m.fl. M Friare församlingstillhörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga lagändringar, exempelvis i 4 lagen


Utskottsberedning: 2015/16:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2001 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2001 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Valkretsar

Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. M Valkretsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vallagen ska kompletteras med en bestämmelse som motverkar att gränserna mellan riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar inte är


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motionen utgår

Motion 2014/15:1828

Motion till riksdagen 2014/15:1828 Motionen utgår.

2014-11-10

Strandskyddet

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger det


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Ett modernt, offentligt belöningssystem

Motion 2014/15:1584 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1584 av Patrick Reslow M Ett modernt, offentligt belöningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om ett modernt, offentligt belöningssystem som bl.a. innebär att svenska medborgare kan


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1584 av Patrick Reslow (M) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:1584 av Patrick Reslow (M) (pdf, 67 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. M En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Fastställande av faderskap

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1599 av Patrick Reslow M Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för fastställande av faderskap för sambor i syfte att modernisera den gällande lagstiftningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) (pdf, 75 kB)

Kommunikation i hela landet: bättre mobiltäckning och ökad fiberutbyggnad

Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. M Kommunikation i hela landet: bättre mobiltäckning och ökad fiberutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mål för bredbandsstrategin. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)