Patrick Reslow (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 45
Title Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14.
 • Föräldrar

  Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Ystad 86-90. Wooster High School, Ohio, USA 87-88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.
 • Anställningar

  Forskarstuderande, Lunds universitet 00-. Eslövs folkhögskola 02-10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Burlöv 98-00. Kommunfullmäktig, Malmö 02-. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02-10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94-00 och vice ordförande 97-98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02-10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91-98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91-98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 14-. Ersättare, Skolstyrelsen Sjöbo 88-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Moderata ungdomsförbund, Sjöbo 85-87. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Sjöbo 87-92, 94-99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbund, Malmö 92-94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90-92, 98-99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92-94. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Malmö 99-01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03-04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04-05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09-13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13-. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12-.
 • Litteratur

  "Rättspolitik och judiciell kontroll" i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). "Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet" i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). "Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid" : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). "Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten" i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen (Hg.), Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals" i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653-1806). Böhlau (03).

Said and done

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är ett av världens mest generösa


Utskottsberedning: 2018/19:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning och forskning utgör


Utskottsberedning: 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)

Barnvänlig familjepolitik

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 6 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 159 kB)

Anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet

Motion 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow båda SD Anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt gentemot Skolinspektionen för skolor och annan utbildningsverksamhet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD) (pdf, 77 kB)

Malmömetro

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:571 av Patrick Reslow SD Malmömetro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den framtida utvecklingen i Öresundsregionens är det nödvändigt


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 79 kB)

Slopa den kvoterade föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:572 av Patrick Reslow SD Slopa den kvoterade föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1995 infördes en så kallad pappamånad i


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 74 kB)

Val av vice talmän i Sveriges riksdag

Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:574 av Patrick Reslow SD Val av vice talmän i Sveriges riksdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om val av vice talmän i Sveriges riksdag och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I Sverige har vi en lång tradition av så kallad


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 84 kB)

Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott

Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:569 av Patrick Reslow SD Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om presidieposter i riksdagens utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 78 kB)

Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:573 av Patrick Reslow SD Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 2 juli 2014 infördes


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 73 kB)

Fastställande av faderskap

Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:570 av Patrick Reslow SD Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder är en stor händelse i livet, förenad med lycka och glädje,


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 85 kB)