Patrick Reslow()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency City of Malmö, Bench 93
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29

Said and done

Könsseparerade tider i badhus

Skriftlig fråga 2016/17:556 av Patrick Reslow (M)

Fråga 2016/17:556 Könsseparerade tider i badhus av Patrick Reslow (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) På senare tid har allt fler badhus infört könsseparerade tider för nyttjande av badhusens simbassänger. Detta anmäldes av ett flertal personer till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:556 av Patrick Reslow (M) (pdf, 67 kB)

Utlandssvenskar

Skriftlig fråga 2016/17:385 av Patrick Reslow (M)

Fråga 2016/17:385 Utlandssvenskar av Patrick Reslow (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Av naturliga skäl är valsystemet och förutsättningarna för röstning av stor betydelse för det svenska demokratiska styrelseskicket. Det är därför viktigt att både ansvariga myndigheter och lagstiftande församling är

Inlämnad: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:385 av Patrick Reslow (M) (pdf, 93 kB)

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utbyggnader av vägsträckor

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) Utbyggnader av vägsträckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den beslutade utbyggnaden av E22 Fjälkinge–Gualöv bör genomföras enligt plan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Strandskydd

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. M Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Ålfiske

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Främmande trädslag i skånskt jordbruk

Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Främmande trädslag i skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Den skånska modernäringen

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)