Patrick Reslow()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency City of Malmö, Bench 93
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29

Said and done

Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

EU-samarbetet nu och i framtiden

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska


Utskottsberedning: 2015/16:FiU5 2015/16:KU15 2015/16:KU16 2015/16:MJU20 2015/16:UU10 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport

Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att bygga en Sturupspendel – en tågförbindelse mellan Malmö Sturup


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2798 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Lotsplikt i Öresund

Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) Lotsplikt i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla ett internationellt samarbete för miljö- och miljösäkerhetsfrågor gällande fartygstrafiken i Öresund


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Utbyggnad av E22

Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M) Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av E22 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2139 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Pappamånader

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) Pappamånader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förändring av de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1995 infördes en så


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (pdf, 63 kB)

Om strandskyddet

Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M) Om strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur – och fritidsliv. Reglerna


Utskottsberedning: 2015/16:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1927 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkning


Utskottsberedning: 2015/16:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:2504 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Skyddet för de mänskliga rättigheterna

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) Skyddet för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i uppdraget till den nya institutionen för att skydda de mänskliga rättigheterna bör ingå att förebygga och motverka


Utskottsberedning: 2015/16:KU15 2017/18:KU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Sanktioner vid bristande uppfyllelse av minoritetspolitiska åtaganden

Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) Sanktioner vid bristande uppfyllelse av minoritetspolitiska åtaganden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till sanktioner gentemot de kommuner som ingår i förvaltningsområden för minoritetsspråk


Utskottsberedning: 2016/17:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 70 kB)