Patrick Reslow (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 45
Title Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14.
 • Föräldrar

  Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Ystad 86-90. Wooster High School, Ohio, USA 87-88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.
 • Anställningar

  Forskarstuderande, Lunds universitet 00-. Eslövs folkhögskola 02-10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Burlöv 98-00. Kommunfullmäktig, Malmö 02-. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02-10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94-00 och vice ordförande 97-98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02-10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91-98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91-98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 14-. Ersättare, Skolstyrelsen Sjöbo 88-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Moderata ungdomsförbund, Sjöbo 85-87. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Sjöbo 87-92, 94-99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbund, Malmö 92-94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90-92, 98-99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92-94. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Malmö 99-01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03-04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04-05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09-13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13-. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12-.
 • Litteratur

  "Rättspolitik och judiciell kontroll" i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). "Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet" i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). "Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid" : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). "Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten" i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen (Hg.), Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals" i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653-1806). Böhlau (03).

Said and done

Den skånska modernäringen

Motion 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen M1546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 68 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 69 kB)

Stranderosion

Motion 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion M1370 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverken


Utskottsberedning: 2012/13:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 64 kB)

Öresundsintegration

Motion 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. M Öresundsintegration Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för, samt undanröja de hinder som försvårar,


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. (M) (doc, 63 kB)

Strandskyddet

Motion 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. M Strandskyddet M1587 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig grundbult i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 61 kB)

Examinationsrätt till World Maritime University

Motion 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow M Examinationsrätt till World Maritime University M1565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över högskolelagens regelverk i syfte att ge World Maritime University i Malmö rätt att utfärda


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow (M) (doc, 54 kB)

Motprestation för att erhålla försörjningsstöd

Motion 2012/13:So344 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So344 av Patrick Reslow M Motprestation för att erhålla försörjningsstöd M1554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av socialtjänstlagen i syfte att möjliggöra krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd.


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So344 av Patrick Reslow (M) (doc, 56 kB)

Åldersgräns för inköp på Systembolaget

Motion 2012/13:So343 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So343 av Patrick Reslow M Åldersgräns för inköp på Systembolaget M1566 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för inköp på Systembolaget. Motivering I Sverige blir den som fyller 18 år myndig.


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So343 av Patrick Reslow (M) (doc, 54 kB)

Värnskatt

Motion 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow M Värnskatt M1555 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering Den så kallade värnskatten infördes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1995 som en tillfällig extra


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M) (doc, 55 kB)

Föräldrapenning

Motion 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson M Föräldrapenning M1569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för utbetalning av föräldrapenning. Motivering Till skillnad från gifta föräldrar


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M) (doc, 55 kB)