Patrick Reslow()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency City of Malmö, Bench 93
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29

Said and done

Den skånska modernäringen

Motion 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Den skånska modernäringen M1546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2012/13:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ367 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 68 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 69 kB)

Stranderosion

Motion 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. (M) Stranderosion M1370 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2012/13:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:C333 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 64 kB)

Öresundsintegration

Motion 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. (M) Öresundsintegration Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för, samt undanröja de hinder som


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U236 av Olof Lavesson m.fl. (M) (doc, 63 kB)

Strandskyddet

Motion 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M) Strandskyddet M1587 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig grundbult i bevarandet av Sveriges natur – och fritidsliv. Reglerna


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 61 kB)

Examinationsrätt till World Maritime University

Motion 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow (M) Examinationsrätt till World Maritime University M1565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över högskolelagens regelverk i syfte att ge World Maritime University i Malmö rätt


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub309 av Patrick Reslow (M) (doc, 54 kB)

Motprestation för att erhålla försörjningsstöd

Motion 2012/13:So344 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So344 av Patrick Reslow (M) Motprestation för att erhålla försörjningsstöd M1554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av socialtjänstlagen i syfte att möjliggöra krav på motprestation för att erhålla


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So344 av Patrick Reslow (M) (doc, 56 kB)

Åldersgräns för inköp på Systembolaget

Motion 2012/13:So343 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So343 av Patrick Reslow (M) Åldersgräns för inköp på Systembolaget M1566 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för inköp på Systembolaget. Motivering I Sverige blir den som fyller 18


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So343 av Patrick Reslow (M) (doc, 54 kB)

Värnskatt

Motion 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M) Värnskatt M1555 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering Den så kallade värnskatten infördes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1995 som en tillfällig


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M) (doc, 55 kB)

Föräldrapenning

Motion 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M) Föräldrapenning M1569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för utbetalning av föräldrapenning. Motivering Till skillnad från gifta


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M) (doc, 55 kB)